Hövdings airbags fortsätter sälja bra

Hövdings satsning har gett effekt. Totalt 130 000 av Hövdings airbags för cyklister finns nu ute i trafiken och bara under de tre sista månaderna har det sålts nästan 20 000 stycken. Pendlingscyklisterna verkar vara en stark målgrupp.

– Det är en fantastisk försäljningsutveckling som har skett. Antalet vi tidigare sålde på en månad kan vi ibland sälja på några dagar. Mer än 3 000 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat och kanske till och med räddat liv. Det känns väldigt bra, säger Hövdings vd Fredrik Carling.
Under årets tredje kvartal mer än fördubblades Hövdings omsättning. Sverige, Danmark och Tyskland är de drivande marknaderna. Inför 2019 satsas det på att få samma fart på försäljningen i England, framförallt med fokus på London. Man har bland annat rekryterat ett lokalt team som ska arbeta med marknadsföring och försäljning.
– Vi märker att Hövding efterfrågas även andra tidpunkter än under sommarmånaderna då det cyklas som mest. September månad stod för en tredjedel av omsättningen under kvartalet. Trenden att fler och fler väljer att pendla med cykel till arbetet är positiv, och det gläder oss att så många väljer Hövding som huvudskydd, säger Fredrik Carling.
Hövding finns idag till försäljning på totalt 16 marknader i Europa samt i Japan.