Kunderna gillar företag som tar ställning

Många kunder idag fattar sina beslut utifrån övertygelse och värderingar, det slås fast i en nyligen publicerad Edelman "Earned brand"-undersökning.

Så många som 64 procent i den internationella undersökningen anser sig fatta konsumentbeslut utifrån övertygelse och 65 procent svarar att de även väljer bort att köpa varor från ett företag som varit tysta i en fråga som de borde ha anledning att kommentera eller ta ställning i.  
Många av konsumenterna i undersökningen ser även företag som vägledare och frontaktörer som skulle kunna visa vägen även politiskt, snabbare och mer effektivt än politikerna själva. Även om det skiljer sig i mönster mellan länder så säger 64 procent i undersökningen att de förväntar sig och gärna vill se företags-vd:ar som går i bräschen för förändring, istället för att passivt vänta på till exempel politiska beslut och fler än hälften tror att företag kan skapa större samhällsskillnader än politiker.
Nikes stöd till den amerikanske kvartsbacken Colin Kaepernick som startade en rörelse inom NFL när han knäböjde under den amerikanska nationalsången i protest mot rasdiskriminering och polisbrutalitet, är ett sådant aktuellt typexempel. Nike körde kampanjen ”Believe in something” (bilden) och såg till en början en dipp i försäljningen, men kampanjen fick snart en rejäl boost och Nike såg snart en ökad försäljning. Framförallt fungerade budskapet väl bland unga storstadsamerikaner som både gillade budskapet och att företaget tog ställning, rapporterar Sporting Goods Intelligence.
Ett annat, ännu mer aktuellt exempel, är butikskedjan Stadiums försäljning av burkinis. Ett val som fått många starka reaktioner. Det återstår att se om det får effekt på försäljningen, i den ena eller andra riktningen.