Sportamore lanserar ny affärsmodell

Sportamore.se lanserar nu en ny affärsmodell och en teknisk plattform där Adidas blir första strategiska partner.

Tanken är att den nya plattformen ska möjliggöra för leverantörer att sälja och leverera varor direkt från eget lager till konsument via Sportamores kundgränssnitt. I ett första stadie har en handfull leverantörer bjudits in att delta och Adidas blir första strategiska partner att sälja varor inom ramen för denna affärsmodell. 
– Vi är väldigt stolta över att kunna presentera Adidas, en av världens största leverantörer av sportartiklar, som första strategiska partner för vår nya tekniska plattform. Detta innebär att våra kunder får tillgång till ett bredare produktutbud än tidigare samtidigt som vi adderar djup till delar av det sortiment vi själva saluför utan ökad kapitalbindning. Affärsmodellen är ett spännande komplement till existerande affär och minskar det relativa kapitalbehovet, något som blir extra betydelsefullt i en kraftig tillväxtfas. Samtidigt låter modellen också leverantörer att nå ut till marknad med ett större sortiment än vad som annars hade varit möjligt. Vi är övertygade om att vi kommer se fler både stora och små leverantörer intressera sig för denna modell framåt, säger Johan Ryding, VD på Sportamore. 
Sportfack återkommer med en uttömligare nyhetstext i nr 11.