Uppdaterat: Så förklarar Stadium sin omorganisation, flytt och sitt varselbesked

Stadium gör en stor omorganisation när tre kontor slås ihop och marknad- samt försäljningsavdelning flyttar från Norrköping till Solna. Fokus för den nya avdelningen blir e-handel och digital kommunikation, 35 personer omfattas av omorganisationen och tio medarbetare har varslats.

De stora förändringarna inom handeln fortsätter förändra förutsättnignarna för varumärken, leverantörer och inte minst butiker. Den senaste av aktörer i sportbranschen att agera för att klara konkurrensen är nu Stadium. Kedjan vill rikta sitt fokus på e-handel och digital kommunikation. Därför slår man nu ihop marknads- och försäljningsavdelning och bildar en ny enhet, av Stadium kallat Commercial, som flyttar till ett nyetablerat kontor i Solna Business Park. I samband med omorganisationen där 35 medarbetare i Norrköping berörs har tio medarbetare varslats. Dessutom försvinner Stadiums tidigare kontor i Solna. 

Just nu pågår fackliga samtal med berörda och ambitionen från Stadium är att den nya organisationen beräknas vara på plats i början av 2019. De centrala delarna i Stadium Groups verksamhet såsom ekonomi, etablering, HR och IT samt Stadium Sports Camp blir kvar i Norrköping. Likaså Stadium inköpsavdelning som sett till antalet tjänster är den största avdelningen samt koncernledningen.

När Sportfck får tag i Stadiums general manager Magnus Wåhlander, ber jag honom utveckla varför Stadium gör en så pass stor omorganisationen.

Det nya kontoret/avdelningen ska ha fokus på e-handel och digital kommunikation, säger ni. Kan ni precisera det lite mer. Vi vet alla att handeln förändras snabbt och stort i realtid. Vad behöver ni fokusera på hos Stadium för att vara med i konkurrensmatchen även i framtiden?

– Precis som du säger är det ingen nyhet att handeln förändras och det behöver även vi för att hänga med och fortsätta vara attraktiva ur både arbetsgivarsynpunkt men också för våra kunder. Vi har därför identifierat att vi behöver fokusera på just e-handel där vi gjort och fortfarande gör stora investeringar men också att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt och produktioner. En stor del av det arbete har vi framför oss och det blir uppgifter för den nya avdelningen Commercial i Solna som dels kommer att hantera typiska försäljningsrelaterade arbetsuppgifter men också marknadsföring i våra olika kanaler.  

Det låter som att förändringen innebär att ni behöver göra nyanställningar. Tänker på experter inom e-handel, statistik, digitala köpbeteenden och analytiker.

– Vi har otroligt mycket kunskap i huset, vi har ju ändå varit med och drivit branschen i över 30 år, även om saker och ting förändrats och kommer att ändras. Men en av anledningarna till vår flytt av avdelningen till Solna är givetvis att vi ska kunna stärka våra interna resurser framöver. Vi har i nuläget uppdaterat flera roller för att passa in i den organisation vi vill skapa. Vi har också påbörjat anställning av den typen av kompetens som vi behöver förstärka med och vi ser möjlighet till ytterligare förstärkning framöver. 

Hur tänker ni kring de 35 som berörs av förändringarna, ni har sagt att ni helst vill att de ska följa med till Solna.

– Vår förhoppning har hela tiden varit att så många som möjligt flyttar med men vi har givetvis förståelse för att det innebär utmaningar på individnivå. Vi har förhandlat med facket för att få till så bra förutsättningar som möjligt för den grupp som berörs direkt med insikt om att vi inte kan skräddarsy lösningar för varje person. Vi har bland annat tagit fram en pendlingspolicy och riktlinjer för hur anställda kan tillgodoräkna sig arbete under pendling för att enklare få ihop livspusslet. 

Är det några som redan sagt att de flyttar med?

– Förhandlingar pågår fortfarande så vi kan tyvärr inte kommentera enskilda tjänster eller personer. 

Vilka funktioner har de tio som är varslade och varför finns det inte längre plats för dem på Stadium?

– Vi uttalar oss inte om enskilda personer eller tjänster men de tio tjänster som försvinner har antingen integrerats med befintliga eller nya, alternativt effektiviserats bort i den nya organisationen, säger Magnus Wåhlander som vill poängtera att Stadium har sin huvudstyrka kvar där allt började en gång i tiden.

– Efter omorganisationen och flytten av 35 tjänster till Solna kvarstår 200 tjänster i Norrköping. Koncernledningen och centrala delar i Stadium Groups verksamhet såsom ekonomi, etablering, HR och IT samt Stadium Sports Camp. Likaså blir Stadiums inköpsavdelning, som sett till antalet tjänster är den största avdelningen, kvar i Norrköping.