Minskad framtidstro hos butiksnätet

Framtidstron bland de fysiska butikerna minskade för tredje månaden i rad, samtidigt som e-handlarna ser mer ljust på den framtida försäljningen, trots oro för lönsamheten.

Förväntningarna på den framtida försäljningen pekar åt olika håll bland handlarna. Gemensamt för både butiks- och e-handelssektorn är att tron på den framtida lönsamheten är något mer försiktig. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för oktober månad.
Bland de fysiska butikerna faller framtidstron med 2,3 enheter. Nivån ligger även lägre än motsvarande månad förra året och det är, enligt Svensk Handel, dystrare tongångar i sällanköpsvaruhandeln som drar ner siffran, trots att julhandeln närmar sig.
– Ökad digitalisering och hårdare internationell konkurrens har ritat om spelplanen för sällanköpshandeln. Den senaste tidens börsfall kan också ha skapat en oro om den framtida utvecklingen. En vikande konjunktur riskerar att slå hårt mot både företag och jobb i sällanköpshandeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.
Framtidsindikatorn för e-handeln ökade däremot med 9,2 enheter till 117,4 i oktober. Framförallt är det tron på framtida försäljningsökningar som skjuter i höjden. Men, som sagt, lönsamhetsförväntningarna följer inte riktigt med.
– E-handlarna ser med tillförsikt fram mot Black Friday, Cyber Monday och julhandeln som väntas ge försäljningen en rejäl skjuts. Att förväntningarna på lönsamhet är betydligt lägre är ett uttryck för den tuffa konkurrens och stränga prispress som råder på nätet, säger Johan Davidson. 

 

Minskad framtidstro hos butiksnätet
Chefsekonom Johan Davidson, Svensk Handel.