Butiksstölderna fortsätter att öka

Drygt var tredje butikshandlare har drabbats av stölder den senaste veckan. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet i år.

Ännu fler har drabbats av stöld under de senaste månaderna. Nästan hälften av de svenska handlarna (45 %) har varit utsatta för brott den senaste tiden. Det är en ökning med nio procentenheter från förra mätningen. Vanligaste brottet som drabbar handlarna är butiksstölder, rapporterar Svensk Handel. 
– Att hantera stölder har tyvärr blivit en del av de vardagliga rutinerna för butiksanställda. Stöldbrotten mot butik ökar och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Dessutom är mörkertalet stort. Trygghetsbarometern visar att handlarna enbart anmälde 3 av 10 stölder. Varannan handlare anger att huvudorsaken till att de inte polisanmälde stölden är att det är fruktlöst. En polisanmälan tar tid, men leder i princip aldrig till något resultat eftersom ärenden rutinmässigt skrivs av.
– Rättssamhället har succesivt avkriminaliserat butiksstölderna. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella banan. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet, säger Per Geijer. 

 

Butiksstölderna fortsätter att öka
Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.