Stadium kampanjar för mer rörelse hos skolbarn

Tre av fyra vuxna tycker att barn ägnar för mycket tid framför skärmen. Detta vill Stadium ändra på och lanserar i höst en kampanj som ska få barn att röra mer på sig.

Siffrorna kommer från en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Stadium. Hela 89 procent tyckte enligt undersökningen att barn behövde röra sig mer. 1 120 personer i åldern 16-79 år deltog i undersökningen, där två tredjedelar menade att barnens skärmtid bör begränsas.
Den visade också att fler kvinnor (79 %) än män (59 %) är för en begränsning av skärmtiden. Fler än hälften (52 %) av alla föräldrar har dåligt samvete över sitt barns skärmtid och 49 procent har svårt att få sitt barn att slita sig från skärmen. Samtidigt är det endast 36 procent av föräldrarna som begränsar barnens skärmtid. 

För att inspirera till mer aktivitet i skolan utöver de schemalagda idrottstimmarna har Stadium erbjudit så kallade aktivitetsväskor till svenska skolor med fokus på förstaklassare. Aktivitetsväskan är och innehåller en blandning av sportprylar som ska passa alla. Redan efter ett par dagar hade man nått årets mål på 4 200 väskor.
Sedan initiativet lanserades i början av 2000-talet har mer än 25 000 aktivitetsväskor delats ut.
– Barns hälsa och rörelse är en viktig samhällsfråga och det finns en stor oro för att barn rör sig för lite i vardagen. Det här är ett problem som ska tas på allvar men det är svårt att prata om det utan att använda pekpinnar. Vi på Stadium vill inspirera alla till ett aktivt liv och jag känner mig hoppfull kring att vi bidrar till ett aktivare Sverige med våra initiativ, säger Karl Eklöf, CEO på Stadium Group. 

75 procent av de som svarade skulle gärna vara mer aktiva med sina barn men vardagen kommer emellan. De främsta skälen till att man inte lever upp till sina ambitioner på området är ”Sysslor i hemmet” (25 %), ”Mitt barn vill inte vara aktiv med mig” (20 %) och ”Jobbet tar för mycket tid” (16 %).
Men Karl Eklöf menar att aktiviteter med barn inte behöver göras till ett stort projekt:
– Det viktiga är inte vad föräldrar och barn gör tillsammans utan att de gör något. Det kan handla om allt från en promenad, eller en cykeltur, till att leka utomhus. Det ska vara enkelt och roligt att leva ett liv i rörelse, fortsätter Karl Eklöf.

Även Centrum för Idrottsforskning har studerat förhållandet mellan barns aktiviteter, och stillasittande och presenterade sina rön för regeringen 2017:
• Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag i genomsnitt.
• Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till läkarkårens rekommendation för ett barns motion och träning.

 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="10985" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]