Haglöfs uppmärksammas för sitt sociala arbete på fabriksgolvet

Haglöfs är sedan flera år medlem av Fair Wear Foundation och har nu fått statusen "leader" för sitt sociala arbete med att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna där de tillverkar sina produkter.

Fair Wear Foundation (FWF) arbetar för bättre arbetsvillkor för personal anställd inom klädindustrin. Haglöfs är i dag det enda svenska outdoorföretaget som är medlem, det har de varit sedan 2012. Totalt är det cirka 120 medlemsföretag, som ska delge varandra information och erfarenheter för att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Nu har Haglöfs fått statusen ”leader” för sitt intensiva arbete med att förbättra arbetsvillkoren i framförallt åtta produktionsenheter under 2017 i fabrikerna som tillverkar deras kläder. I dag sker deras utlandstillverkning i länder som Kina, Vietnam och Estland, men de ska även börja tillverka i Turkiet.    
– Social hållbarhet är lika viktigt för oss som miljömässig hållbarhet och vi är glada att det hårda jobb vi lagt ner inom organisationen nu har uppmärksammats. Även om det finns mycket kvar att göra för att ytterligare förbättra arbetsvillkoren i våra produktionsländer är detta en viktig milstolpe för oss som företag, menar Eva Mullins, hållbarhetsansvarig på Haglöfs.  
Kvar på listan att gå vidare med eller hålla fortlöpande uppsikt över, enligt FWF, är återkommande övertidsarbete på fabrikerna och relationen mellan gällande konsumentpriser och lönenivåer.