XXL växte med 20 procent 2016

XXL är klara med sina siffror för 2016 och det blev ännu ett bra år. Kedjan ökade total med 20,4 procent och i Sverige blev tillväxten 21,0 procent.

XXL avslutade 2016 med ett kvartal där tillväxten var 17,5 procent och när hel året summeras blev tillväxten för koncernen 20,4 procent.

Norge är fortfarande kedjans största marknad med 31 butiker och en omsättning på 4,4 miljarder kronor och Sverige är tvåa med 22 butiker och en omsättning på 2,6 miljarder kronor. Finland växer snabbast för XXL med en tillväxt på hela 40,8 procent men där har de bara 11 butiker och omsätter 1,2 miljarder kronor.

I Sverige öppnade XXL två nya butiker under året och har alltså 22 butiker. Tillväxten blev 21 procent och tittar vi enbart på de butiker som fanns även hela året 2015 så blev den organiska tillväxten 7,2 procent. Den siffran kan jämföras med HUI:s prognos om att tillväxten för Sveriges samlade sporthandel blev 5,2 procent vilket innebär att XXL plockade marknadsandelar i Sverige.

Även vinsten för XXL i Sverige förbättrades, från 200 MSEK till 274 MSEK, vinstmarginalen låg på 10,4 procent vilket måste sägas är riktigt bra.

E-handeln stod för 10,9 procent av kedjans totala försäljning och ökade med 59,8 procent under året. I bokslutet berättar XXL att de har skrivit på tio nya hyresavtal varav fyra av dessa är för butiker i Sverige och två i Österrike som är XXL:s kommande satsning. Båda butikerna ligger i Wien och planeras att öppna i slutet av året. Samtidigt kommer de att dra igång sin e-handel i Österrike. På sikt räknar XXL med att ha 15–20 butiker i Österrike, Tyskland och Schweiz.