Branschorganisationer träffades

Svenskt Sportforum har fått besök av sin finländska motsvarighet UVT (Urheilu-ja vapaa-aika tukkuliikkeet ). Under mötet diskuterades bland annat allmänna branschfrågor men också möjligheter till samarbete.

Den finländska organisationen UVT är idag enbart en leverantörsorganisation men med en strävan att bli en branschorganisation i likhet med Svenskt Sportforum. På grund av att den finländska och den svenska sportmarknaden ser lite annorlunda ut har inte intresset hos de enskilda återförsäljarna i Finland funnits att bli medlemmar i UVT.

– I Finland finns det av tradition ganska vattentäta skott mellan återförsäljarna, leverantörerna och tillverkarna.Vi har funderat på ett samarbete mellan de olika parterna men än så länge har de inte hänt så mycket på den fronten, säger Hanna Heikkilä, vd fö UVT.

Hanna Heikkilä besökte Stockholm tillsammans med Gunnar Enholm som är ordförande i UVT. I Finland har organisationen kommit långt med sin egna branschstatistik något som Svenskt Sportforum också har haft tankar om att förverkliga. UVT å sin sida var väldigt intresserade av det framgångsrika samarbete som Svenskt Sportforum har med sina medlemmar inom utbildning, event och inköpsdagar.

– Huvudskälet för Svenskt Sportforums existens är att erbjuda samverkan mellan dess medlemmar detta för att skapa tillväxt och lönsamhet i branschen. Kan vi göra det i Sverige så borde det finnas möjligheter till bra och spännande samarbeten med våra kollegor i Finland, konstaterade Claes Forsberg, vd för Svenskt Sportforum. 

Nästa gång träffas Svenskt Sportforum och UVT tillsammans med sina norska och danska kolleger under under ett Nordic Info-möte i Helsingfors i april.

 

Relaterat företag i Sportregistret

  • Svenskt Sportforum

    Vi påverkar, skapar förutsättningar och bidrar till en sund branschutveckling och en aktiv fritid för svenska folket. Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och ...