Shimano ändrar prisstrategi

Den japanska komponenttillverkaren Shimano lanserar en ny prisstrategi. I praktiken försöker företaget harmonisera priset på sina produkter i hela europa.

I snart tjugo år har Shimano haft sin nuvarande prisstrategi. Under den tiden har stora förändringar skett både i marknads-och konsumentbeteende. Tidigare var placeringen i distrubutionskedjan och inte minst inköpsvolymerna varit de viktigaste kriterierna för villkoren kunderna köpt Shimanos produkter.

– Vi har märkt att ett överskott från produktion av våra produkter ofta säljs vidare av vissa kunder som eftermarknadsprodukter. Den verksamheten har vuxit och därför har vi sett över våra strategier, säger Carl-Anders Fåglum försäljningschef på Shimano Nordic Sverige.

Idag delas företagets kundgrupper i tre kategorier, detaljhandel, OEM (tillverkare) och grossister. I och med den nya prisstrategin införs en fjärde kategori som fått namnet hybrid. Där handlar det om kunder som befinner sig i flera kategorier beronde på hur de hanterar och distributerar Shimanos produkter. Det är inte ovanligt att till exempel en cykeltillverkare som vid produktionen får ett överskott av Shimanos komponenter väljer sedan att sälja vidare produkterna till detaljister. Då är denna kund i praktiken både en OEM-kund (tillverkare) och en grossist.

– Det här strider mot vår varumärkesfilosofi som vi vill förmedla. Vi är noga med att en eftermarknadsprodukt ska levereras i Shimanos orginalförpackning och innehålla nödvändig manual och användarinformation vilket inte är fallet med produkter som tillhandahålls av till exempel cykeltillverkare, konstaterar Carl-Anders Fåglum.

I och med den nya prisstrategin jobbar också Shimanos säljkontor för en harmonisering av priserna på företagets produkter där priset kommer att baseras på det värde grossisten eller återförsäljarna ger varumärket. Länder som berörs av denna förändring är Polen, Italien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Frankrike och Benelux-länderna.

 

Relaterat företag i Sportregistret

  • Shimano Nordic AB

    Shimano Nordic AB är ett grossistföretag för delar och tillbehör för cykel och fiske, med flera starka agenturer. Leverans till Sverige, Island, Finland, Norge och Danmark året runt från centrallager i Holland.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="12710" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]