Ytterborn startar Cake

Entreprenören och Poc:s grundare Stefan Ytterborn startar ett nytt företag. Cake som företaget heter kommer att producera eldrivna motorcyklar.

För bara några veckor sedan slutade Stefan Ytterborn sin yrkeskarriär på hjälm-och konfektionsföretaget Poc. Men den drivne entrepenören är redan i full gång med sitt nya företag, Cake. Men det blir denna gång varken hjälmar, kroppsskydd eller konfektion. Istället kommer Cake att producera elmotorcyklar. Tanken har funnits där redan länge och Stefan har de senaste åren sonderat terrängen för produkterna.

– Jag började för några år sedan köpa in elmotorcyklar från olika delar av världen. Jag ville testa vad som fanns, vad som funkade och vad som inte funkade. Själva tanken att kunna färdas ljudlöst i naturen utan att lämna avgaser efter sig fascinerade mig från första stund, berättar Stefan Ytterborn för Sportfack.

Produkterna som Cake håller på att utveckla är varken elcyklar eller traditionella elmotorcyklar. De ligger istället någonstans mitt emellan dessa produktkategorierna. Cake:s elmotorcyklar kommer att vara lättare än befintliga elmotorcyklar men ända ha en mycket högre prestanda än dagens elcyklar.

– Dagens elmotorcyklar väger drygt 100 kg. Vi ska istället tillverka en elmotorcykel som bara väger 60 kg och som vem som helst kan ratta. Vi har gått in och gjort allting från scratch och det är så underbart när man som jag älskar produktutveckling. Produkterna kommer att bygga på en enkelhet där föraren i praktiken bara ska behöva gasa eller bromsa för att kunna färdas ljudlöst och utan att släppa en massa avgaser, berättar Stefan Ytterborn.

Som bäst håller Cake på att ta fram en prototyp som ska presenteras under hösten. Enligt planerna ska den första limiterade serien av elmotorcyklarna finnas på marknaden redan nästa sommar.