Asics förbättrar sitt miljöavtryck

Asics har gjort stora ansträngningar för att minska sitt avtryck imiljön och nu finns det siffror på att ansträngningarna har gjort resultat.

Asics jämför 2015 års utsläpp med nivåerna de hade 2009 då de påbörjade sitt miljöarbeteoch då har utsläppen av koldioxid per tillverkat par skor minskat med 43 procent. Samtidigt har vattenförbrukningen i produktionen minskat med 50 procent och mängden avfall minskat med 17 procent.

De har även gjort en oberoende granskning av alla sina underleverantörer och arbetsförhållandena där och samtliga uppfyllde Asics standarder.

 

Sportregistret - Relaterat företag