Swesport tar en paus

Swesport skulle ha gått av stapeln i november men för få utställare gör att mässan nu tar en paus ett år. I november 2016 ska Swesport vara tillbaka.

Efter ganska svagt intresse för Swesport i januari fick Svenskt Sportforum i uppdrag av sina utställande medlemmar att se över möjligheten och konsekvenser av att istället arrangera mässan i november. Förändringen skulle ske för att anpassa Swesport främst för klädleverantörerna och deadlines som ofta ligger före mitten av januari då Swesport ordnats de senaste åren.

Tanken är att köra Swesport så tidigt att mässan verkligen skulle underlätta för inköp av kläder, när mässan låg i januari var det liksom för sent. Beslutet togs ihop med leverantörerna men det har ändå varit svårt att få dem att anmäla sig. I slutet av september fanns det bara 23 utställare på 560 kvadratmeter och därför beslutade Svenskt Sportforum sig för att ställa in kommande Swesport.

– Det här innebär inte att vi lägger ner Swesport för alltid, säger Rodney Hiram på Svenskt Sportforum. Både vi och många utställare tycker att Swesport behövs och att tidpunkten i november är helt rätt men det blev lite för ont om tid för att få till det bra och dessutom tyckte några att det blev konstigt med två Swesport samma år. Vi siktar nu på att hålla Swesport i Annexet intill Globen i Stockholm i november 2016.

Bakgrunden till att mässan har tappat i betydelse är dels att den har legat för sent för att vara en hjälp in inköpsarbetet och dels att hårdvaruleverantörerna på vintersidan har valt att istället vara med på Pro Ski Intro i Vemdalen vecka 5 och senare Inköpsdagarna i Åre.

– Swesport har under flera år varit ifrågasatt men ändå har vi lyckats skapa en bra mässa som uppskattats av nästan alla deltagare, säger Claes Forsberg på Svenskt Sportforum. Detta vet vi tack vara våra gedigna undersökningar som vi genomför efter varje mässa. De senaste åren har Swesport varit riktad mor fria och obundna handlare vilket gjort att mässan minskat i antal utställare samt antal besökande butiker. Ändå har resultat varit gott bland de utställare och besökare som valt att närvara på mässan.

Swesport fick ett större tapp av utställare till Swesport i jan 2015 vilket gjorde det svårt att få ihop en ekonomisk hållbar kalkyl mot framtiden. Svenskt Sportforum vill inte bredda antal utställare till försäkringsbolag, banker, butikssystem, inredningsleverantörer etc för att få ihop ekonomin utan fortsatt vara en inköpsmässa beställd av branschen.

– Vi fick tydliga signaler efter mässan i januari från flera av våra större och mest trogna utställare att om det inte blir en flytt till november så kommer de inte att fortsätta att vara en del av Swesport, säger Claes. Vi genomförde då en rejäl kvalitativ undersökning bland ett större antal av Swesports trogna utställare och svaren var mycket tydliga, flyttar ni mässan till november så fortsätter vi att se Swesport som viktig del i vår säljstrategi. 

Svenskt Sportforum ringde också och pratade  med ett antal fria och viktiga handlare som bekräftade att inköpsprocessen sker allt tidigare och därför skulle Swesport fylla en bättre funktion om den genomfördes tidigare.

– Flytten av Swesport är ett av Svenskt Sportforums mest undersökta och kontrollerade beslut någonsin, ändå tvingas vi nu ta beslutet att ställa in mässan i november och därigenom drabbas av betydande kostnader, säger Claes lite besviket. Vi skall fortsatt jobba för att genomföra Swesport i november 2016 men vet ej idag om det finns tillräckligt mycket  intresse bland våra medlemmar samt deras kunder på den fria och obundna marknaden om att arrangera Swesport i framtiden. 

– Genom detta beslut känner vi oss också lite tveksamma till om outdoorbranschen är mogna i sitt beslut om att också flytta IOD (Inköpsdagar outdoor) från augusti till veckan före midsommar, säger Claes. Sportbranschen måste bestämma sig för om de vill ha en mässa som Swesport i framtiden och i så fall utnyttja den i sina strategiska planer.

 

Relaterat företag i Sportregistret

  • Svenskt Sportforum

    Vi påverkar, skapar förutsättningar och bidrar till en sund branschutveckling och en aktiv fritid för svenska folket. Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och ...