Keen flyttar hem sin produktion

För fem år sedan startade Keen upp en skofabrik i Portland, USA för att producera närmare marknaden. Nu gör de samma sak i Europa med ”European Made”.

 

Keen har köpt en skofabrik i Rumänien för att dels minska miljöbalstningen genom kortare transporter och dels stötta närmarknaden där skorna säljs. Projektet går under namnet ”European Made” och omfattar till en början 18 skomodeller, däribland storsäljaren Durand och den nya, lite kraftigare Liberty Ridge.

En längre artikel om Keens satsning på lokal produktion kommer i marsnumret av Sportfack. 

Keen flyttar hem sin produktion
Keen har köpt en skofabrik i Rumänien för att kunna erbjuda närproducerade skor för den europeiska marknaden.

Sportregistret - Relaterat företag