Timberland tror på miljardökning

Timberland ska öka sin försäljning med 10,5 miljarder kronor under de kommande fem åren. Det innebär en årlig tillväxt på 13 procent.

I år förväntas Timberland, som är ett helägt dotterbolag i VF Corporation, sälja produkter för ungefär 12,7 miljarder kronor.

– Innevarande år är det mest framgångsrika i Timberlands historia – ett tydligt exempel att VF:s kraftfulla affärsmodell möjliggör för varumärken att verkligen nå sina konsumenter samt öka intäkter och vinst, samtidigt som man behåller sitt unika DNA och sin egen kultur, säger Eric Wiseman, vd VF Corporation i ett pressmeddelande.

Under de kommande fem åren ska dock försäljningen öka rejält med hjälp av innovationer, nya produktområden, en tydlig försäljningskanalsstrategi, en välavvägd expansion av det egna butiksnätet samt en ökad konsumentkommunikation. Med utgången av 2019 ska försäljningen uppgå till 23,3 miljarder kronor.

Tillväxten förväntas komma från varumärkets samtliga tre regioner: Americas, EMEA och Asia Pacific. Americas ska dra det tyngsta lasset och svara för nästan hälften av tillväxten. EMEA-regionen ska öka med 2,85 miljarder kronor och därmed nå en försäljning om 7,5 miljarder kronor, d.v.s. den magiska gränsen 1 miljard dollar, medan Asia Pacific (APAC) ska ha en tillväxt om 15 procent årligen och uppnå en försäljning om 4,66 miljarder kronor. I APAC ska tillväxten främst ske i Kina och Sydkorea där Timberland i dagsläget, relativt sett, har en blygsam försäljning.

Både egen försäljning och försäljning genom återförsäljare ska bära tillväxten. Hos återförsäljare förväntas försäljningen öka med 6,2 miljarder kronor och nå 15 miljarder medan försäljningen i det egna butiksnätet förväntas öka med 4,3 miljarder och därmed nå 8,3 miljarder kronor. Under perioden ska det egna butiksbeståndet öka från dagens 230 till 360 butiker världen över men även Timberlands egen e-handel förväntas ha en kraftig tillväxt, 1,4 miljarder kronor.

– VF:s välsmorda organisation har gjort det möjligt för oss att dra nytta av betydande synergier samt gett oss verktyg och resurser att vitalisera varumärket Timberland. Genom att anpassa våra produkter, våra försäljningskanaler och vår maknadsnärvaro efter våra konsumenter har vi skapat ett väldigt bra utgångsläge för att bli världens största hållbara outdoor/lifestyle-varumärke, säger Patrik Frisk, ansvarig för outdoordivisionen inom VF Corporation, i ett pressmeddelande.

VF Corporation förvärvade Timberland 2011. I VF:s outdoordivision ingår även varumärkena The North Face, Smartwool, Kipling, Jansport, Napapijri, Eastpak, Eagle Creek, Lucy, Vans samt Reef.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="14797" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]