Mångmiljonskadestånd för Vibram USA

Vibram USA har accepterat att betala ett skadestånd om 25 miljoner kronor till kunder som köpt varumärkets skor av Fivefinger-modell. Falsk marknadsföring var orsaken till stämningen.

Bakgrunden är en så kallad masstämning där målsägarna hävdat att Vibram USA utan grund har gjort gällande att skor av Fivefinger-modell stärker muskler och förhindrar skador. Trots att Vibram USA har förlikats med motparten och kommer att betala ut pengarna, förnekar företaget anklagelserna.

Förlikningen innebär att Vibram USA kommer att betala upp till 645 kronor per skopar till kunder som köpt skor mellan den 21 mars 2009 och det datum då masstämningen offentliggjordes i deras närhet. Enligt amerikanska Runners World, som studerat liknande fall, så är det sannolikt att målsägarna kommer att erhålla mellan 140 och 340 kronor per par.

Vid sidan av skadeståndsutbetalningarna måste Vibram USA sluta hävda att deras Fivefinger-skor stärker muskler och minskar skaderisk, åtminstone till företaget kan bevisa att det stämmer. Företaget måste också genom banners informera om förlikningen på ett antal hemsidor, däribland Runnersworld.com samt Facebook.com. Dessa banners ska sitta uppe tills de visats ungefär 300 miljoner gånger.