Haglöfs och Mammut visar vägen

Haglöfs och Mammut är två outdoorföretag som båda valt att satsa hårt på miljöarbetet. I deras senaste hållbarhetsrapporter står det klart att de lyckats överträffa målen.


Haglöfs och Mammut visar vägen
Både Mammut och Haglöfs är anslutna till Fair Wear Foundation och Bluesign.

Att satsa på hållbarhet och miljöarbete kan ses som en självklarhet men är långt i från enkelt. Ska ett företag gå hela vägen räcker det inte med att leta fram miljövänliga material utan hela kedjan med materialframställning, produktion, arbetsmiljö, transporter och förpackningar ingår. Numera finns det certifierade program som Bluesign och Fair Wear Foundation att ansluta sig till och nu när rapporter från dessa avseende 2012 presenterats visar det sig att både Haglöfs och Mammut tillhör de företag som gjort mest för hållbarhet.

– Haglöfs har kommit till en punkt där hållbarhetsfrågor inte längre är en parameter att ta hänsyn till – det är istället en utgångspunkt i allt vi gör, säger Haglöfs vd Nicolas Warchalowski. Under 2012 blev Haglöfs anslutet till Fair Wear Foundation (FWF). Tillsammans med vårt medlemskap i Bluesign har vi därigenom säkerställt vårt ansvarstagande genom försörjningskedjan, både vad gäller materialfasen och produktion.

– Mammut är övertygade om, för att säkra en långsiktig framgång, måste sociala och ekologiska aspekter värderas in i alla verksamhetens dimensioner, säger Thomas Tauschek som är ansvarig för Mammut i Sverige, Danmark och Finland. Samhällsansvar är integrerat i vår kärnverksamhet – och används på kontoret så väl som på produktnivå. Det är en komplex stig utan slut som vi främjar och trimmar in.

För Haglöfs del fattade de år 2008 ett beslut att integrera hållbarhet i företagets affärsutveckling. De satte upp hållbarhetsmål för perioden 2008–2012 och i deras senaste rapport står det klart att de i flera fall överträffat målen.

Första målet var att 30 procent av all konfektion ska vara tillverkad av återvunna material och det har Haglöfs uppnått. Andra målet var att 30 procent av all konfektion ska vara tillverkad i material godkända av Bluesign och det målet har de överträffat. Det har de också gjort med målet att 15 procent av alla sålda ryggsäckar ska vara tillverkade i återvunna material men de har inte nått målet med att halvera utsläppen av växthusgaser.

Haglöfs och Mammut visar vägen
Lennart Ekberg är hållbarhetsdirektör på Haglöfs och har sett till att hållbarhetsfrågorna nu genomsyrar all verksamhet.

I de nya målen för 2015 har de höjt ribban så att 50 procent av all konfektion ska vara tillverkad i återvunna material, 80 procent av all konfektion ska vara tillverkad i material godkända av Bluesign, 50 procent av all hårdvara ska var tillverkad i återvunna material eller i material godkända av Bluesign och utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent jämfört med nivån 2008. Nytt mål är att 40 procent av alla skor ska tillverkas av återvunna material.

Mammut utsågs av Fair Wear Foundation – en internationell organisation för oberoende kontroll av arbetsförhållanden och löner – till bäst i klassen. Mammut jobbar också ihop med Bluesign för att säkerställa att inga skadliga ämnen används vid produktionen. Målet är att vara ett helt rent företag år 2020. För att uppnå det har de även anslutit sig till Greenpeace kampanj Detox som går ut på att plocka bort skadliga kemikalier från textiltillverkningen. Andra företag som är med i det arbetet är bland andra Puma, Nike H&M och G-Star.

Relaterat företag i Sportregistret

  • Mammut

    Mammut Sports Group Sverige Filial ansvarar för försäljningen av Mammut i Sverige, Finland och Danmark. Vår säljorganisation med kontor finns i Solna, Stockholm. Även Finland och Danmark går under Sverige kontoret. Administration och marknadsföring sitter i Norge. Mammut har sitt huvudkontor i Seon, Schweiz. Mammut grundades för över 150-år sedan, 1862.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="16065" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]