Cykelpendling tillräcklig motion

Cykelpendling till jobbet kan räcka för att uppnå Världshälsoorganisationens rekommendationer om fysisk aktivitet varje vecka. Det visar en ny undersökning av idrottsforskaren Erik Stigell.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att människor ägnar 150 minuter åt måttlig fysisk aktivitet varje vecka för att förbättra hjärt- och lungfunktionen och immunförsvaret, hålla rörelseappraten i trim och motverka depression.

I en nyligen presenterad doktorsavhandling har idrottsforskaren Erik Stigell tittat närmare på 2000 aktiva Stockholmspendlare. Enligt undersökningen når en majoritet av de studerade pendlarna upp till den rekommenderade miniminivån av fysisk aktivitet.

Undersökningsresultatet visar dock att en del cyklister gör uppehåll i sin pendling under vinterhalvåret. Den gruppen passerar med råge 150-minutersstrecket under sommarhalvåret men under uppehållet skulle de behöva kompensera motionsbortfallet.

– Det är viktigt att hålla aktivitetsnivån uppe över hela året för att få en god och långvarig hälsoeffekt. Därför bör man kanske se över vilka möjligheter det finns för att förbättra förutsättningarna för cykling även på vintern, säger Erik Stigell i ett pressmeddelande.

Enligt Erik Stigell skulle det ur folkhälsosynpunkt vara positivt med en kampanj riktad mot cyklister med råd och tips om lämplig klädsel och vinterutrustning som exempelvis vinterdubbdäck.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="17579" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]