Tretton nya nationalparker

Sverige kan få 13 nya nationalparker. I Naturvårdsverkets nya nationalparksplan för 2009-2013 ingår 13 nya nationalparker och utvidgning av sju befintliga.

Bland de nya parkerna märks Kosterhavet i norra Bohuslän som, om förslaget klubbas igenom i riksdagen, skulle bli Sveriges första riktiga marina nationalpark.

I dagsläget har Sverige 28 nationalparker spridda över landet. Nu vill alltså Naturvårdsverket utöka antalet med ytterligare 13 parker. Enligt verket har alla de nya föreslagna områdena dokumenterat höga naturvärden och har sådan klass att de platsar som nationalparker i enlighet med internationella krav.

En stor andel av marken i nya nationalparksplanen är naturreservat och marken ägs av staten. Om hela planen genomförs ökar andelen skyddad natur från 11 till 11,5 procent. Nationalparkerna utgör då 35 procent av skyddad natur jämfört med 15 procent i dag medan naturreservatens andel minskar från 83 till 63 procent.

Tretton nya nationalparker

De 13 föreslagna områdena är Tavvavuoma och Kebnekaise i Norrbottens län, Vålådalen-Sylarna i Jämtlands län, Blaikfjället i Västerbottens län, Kosterhavet i Västra Götalands län, Västra Åsnen i Kronobergs län samt Bästeträsk i Gotlands län. Utvidgningen rör parkerna Sarek, Björnlandet, Skuleskogen, Hamra, Tiveden samt Gotska Sandön.

Först ska dock nationalparksplanen klubbas av regering och riksdag men enligt Rolf Löfgren på Naturvårdsverket har planen stöd av en majoritet av de remissinstanser som yttrat sig, skriver Svenska Dagbladet.

Tretton nya nationalparker

Världens första nationalpark, Yellowstone i USA, avsattes redan 1872. Sverige fick sina nio första nationalparker 1909. Då, som idag, fredades områden på grund av sina naturvärden eller kvaliteter för friluftsliv och turism. Enligt miljöbalken är syftet med en nationalpark är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. De flesta nationalparkerna har vandringsleder och i några finns det informationscentraler. Vissa erbjuder även övernattningsmöjligheter. Naturvårdsverket bär det cetrala ansvaret för parkerna.

Naturreservat å sin sida är områden som skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Även områden som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Bildandet av naturreservat beslutas i allmänhet av länsstyrelsen eller kommunen.

Av: Magnus Reithner

Tretton nya nationalparker Tretton nya nationalparker Tretton nya nationalparker

Tretton nya nationalparker

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="18728" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]