Haglöfs växer vidare

Efter den lyckade exportsatsning i Europa vill Haglöfs gå vidare. Inom de närmaste tre åren ska bolaget etablera sig utanför Europa.

Haglöfs produkter säljer som aldrig förr. Och det är ingen överdrift. Aldrig tidigare i varumärkets historia har företaget upplevt en större efterfrågan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Våra produkter säljs rekordsnabbt ur butikerna, säger vd Mats Hedbom. Som det ser ut nu kommer försäljningen för våren 2008 att öka markant jämfört med föregående år.

Den stora efterfrågan syns även i höstens orderstock där Haglöfs redan nu ser en kraftig ökning jämfört med föregående års resultat. Efterfrågan är jämnt fördelad till Skandinavien och till övriga marknader i Europa och alla delar av kollektionerna säljer bra.

– Clothing, hardware och footwear har samtliga bidragit till det ökade intresset för varumärket, säger Mats.

Framför allt har 2007 varit ett genombrottsår för företagets skor. I Sverige och Finland är Haglöfs redan nu en betydande aktör och under 2007 lyckades de även att etablera Haglöfs varumärke med ett antal skomodeller på den konkurrensutsatta tyska marknaden.

Under våren 2008 har organisationen ytterligare förstärkts. Till den nya tjänsten som logistikchef har Leif Fontér anställts. Tjänsten innebär att Haglöfs fokuserar på att effektivisera hela distributionskedjan med målet att höja leveransdiciplinen till återförsäljarna. Efter den 1 juni kommer Lennart Svensson att fungera som övergripande chef för att miljöfrågor och socialt ansvarstagande integreras i den dagliga verksamheten på Haglöfs.

Från sommaren finns ett helt nytt designteam för kläder. Som huvuddesigner kommer Roddy Darcy och som designer har Stephanie Ahlström anställts. Stephanie kommer närmast från Salomon i Frankrike. En ytterligare designer har anställts, Karin Kinander, som tidigare varit designassistent på Haglöfs. Anna Oreman kommer att börja som designassistent och till affärsområdet konfektion har Eva Mullins rekryterats som materialansvarig.

Till produktutvecklare inom skor har Viktor Wramdemark rekryterats. Viktor finns på plats sedan januari och medverkar till utvecklingen av skosortimentet som ska lanseras på Europamarknaden 2009. Ekonomi- och finansavdelningen har även fått förstärkning. Som ny controller har Magnus Axberg anställts.

Mats Hedblom ser framtiden an med stor tillförsikt.

– Vi har nu muskler för att inom en treårsperiod etablera oss även utanför Europa.

Av: Mattias Björklund

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="18176" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]