E-handeln tar andelar

E-handeln fortsätter att växa. Under årets första kvartal steg omsättningen med nästan 18 procent.

E-handeln fortsätter att ta marknadsandelar av den traditionella handeln. Under årets första kvartal steg e-handelns omsättning med 17,8 procent jämfört med samma period förra året.

Prognosen för helåret pekar på en omsättning på 21,2 miljarder, spår Handelns Utredningsinstitut. Slår den in innebär det en ökning med nästan 20 procent jämfört med förra året och att e-handeln utgör cirka 4 procent av den totala detaljhandeln.

Framtidstron är stark. Sjuttio procent av e-handelsföretagen tror att försäljningen kommer att öka det närmaste halvåret. Bland konsumenterna anger 82 procent att de tror att de kommer att handla på internet under det närmaste halvåret.

Av: Magnus Reithner