MBT får konkurrens

MBT är ett av de mest nydanande skokoncept som lanserats de senaste åren. Deras runda sulor har fått väldigt mycket uppmärksamhet och därför är det inte speciellt förvånande att det nu kommer konkurrenter.

På vårens skomässor fanns det flera varumärken med den här sortens skor och nu är det klart att ett av märkena – koreanska Ryn – kommer till Sverige redan nu i sommar.

Tanken med den runda sulan är att den genom sin inbyggda instabilitet ska ge både rakare hållning och ökad muskelanvändning. Rakare hållning får användaren eftersom det helt enkelt går att hänga lätt framåt eftersom han eller hon då välter. Ökad muskelanvändning kommer dels av att den runda sulan kräver att musklerna spänns för att hitta rätt balans, dels av att sulan ökar farten på promenaden genom att steget blir rullande utan en platt mittfas.

Tester har visat på att energiförbrukningen ökar med runda sulor under fötterna och många användare hävdar också att deras led- eller ryggbesvär har mildrats eller helt försvunnit då de började med MBT-skor.

När Ryn nu ska lansera sina skor i Skandinavien tar de hjälp av den norske fysioterpeuten och gamle landslagsspelaren i fotboll Vidar Davidsen.

– Rynskon är den perfekta skon för alla som vill vara hälsosamma och snälla mot fötter och kropp, säger Vidar Davidsen. Tekniken är noga studerad och utvecklad under lång tid och det finns mycket forskning om skons positiva effekter. Det är inte bara en sko, utan ett helt nytt sätt att gå på som ger ett bättre välbefinnande samtidigt som hela kroppen tränas.

Precis som andra produkter med annorlunda utseende skapar MBT- och Rynskorna en hel del nyfikenhet. Användarna får ofta frågor om vad det är för skor och vad de är bra för. Ryktet sprids mer via mun till mun-metoden än via vanlig reklam. För försäljningen är det alltid bra när det finns flera aktörer, det skapar trovärdighet när flera företag tror på en och samma idé och ju fler butiker som visar upp skorna desto mer intresse.

Rynskorna kommer att säljas via Euroskokedjans egna kedjor i Sverige medan MBT-skorna distribueras på vanligt sätt till både sko- och sportfackhandeln av MBT Sverige AB i Billinge.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="18153" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]