Cirkulära tjänster kan vara räddningen i lågkonjunkturen

När ekonomin blir tajtare så minskar konsumtionen. Men det kan fortfarande finnas möjlighet att vända marknaden, då fler konsumenter är intresserade av reparationer och begagnade varor.

Att satsa på cirkulära tjänster och återbrukade produkter kan vara nyckeln för handelns överlevnad när hushållen stramar åt i kassorna till följd av lågkonjunkturen. Det visar en undersökning som har gjorts av Yougov, på uppdrag av tech- och logistikföretaget Wanda. 1011 personer i Sverige svarade på undersökningen och deras svar har nu sammanställts i ”Cirkulärrapporten”.

57 procent överväger att köpa och sälja mer begagnat för att stärka upp sin ekonomi. För barnfamiljer ligger siffran ännu högre: 67 procent.

36 procent överväger att reparera föremål för att spara pengar, i stället för att köpa nytt. Undersökningen visar att runt var tredje svensk har som vana att reparera sina grejer, och även här är det familjer med yngre barn som är mest benägna att göra det.

”Både miljö och ekonomi driver konsumenter till en hållbarare konsumtion. Det är en marknad med stor potential”, skriver Wanda som en kommentar till rapporten.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="30737" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]