STF minskar öppettider och stänger restauranger i Jämtlandstriangeln

Jämtlandstriangeln blir tillgänglig först i juli - åtminstone om man vill bo i fjällstuga. Dessutom kommer restaurangen på Blåhammaren att stänga. Nu vill STF minska turismen på fjället, för rennäringens skull.

STF skär ner på sin verksamhet i Jämtlandsfjällen. Detta i ett försök att minska turismens påverkan på renskötseln.

För det första väljer de att ändra säsongsöppettiderna på flera av de fjällstugor som ligger i väglöst land: Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren kommer att stänga så fort skoterförbudet träder i kraft i mitten av april. Sommarens första öppningsdag blir först 1 juli, förutom Sylarna som håller stängt till 15 juli.

”Genom de förändringar vi nu gör vill vi skapa förutsättningar för en bra samverkan på fjället. Det här är åtgärder som vi bedömer kan bidra till minskad störning men också en hållbar utveckling för fjällmiljön, framförallt genom att minska besökstrycket på specifika platser och dra ner på antalet transporter”, skriver STF själva i ett pressmeddelande.

Det innebär att de flesta fjällstugorna i den populära Jämtlandstriangeln påverkas av beslutet. Dessutom väljer man att helt avveckla restaurangen på Blåhammaren, och innan år 2028 kommer man ha gjort detsamma med restaurangerna på Sylarna och Helags fjällstationer. På både Blåhammaren och Sylarna väljer man också att minska antalet bäddar med 25-50 procent, men butikerna ska finnas kvar på samtliga stationer.

”STF har en gång i tiden fått bygga fjällstugor och stationer i området för att möjliggöra för det rörliga friluftslivet, nu tar vi ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling och fokuserar på just det uppdrag som lagen uttrycker”, skriver STF.

I området kring Bunnerfjällen har länge pågått en diskussion om det rörliga friluftslivets påverkan på rennäringen, och när en större bro gick sönder för några år sedan valde man att inte reparera den för att leda bort vandrare från renbetesområden. Nu har STF valt att helt avveckla Gåsen Fjällstuga för att skapa ett större område runt Bunnerfjällen där renar och framförallt deras kalvar får en chans att vara i fred.

”Från STFs sida har vi historiskt sett tyvärr varit dåliga på att ha de dialoger som krävs för respekt och samverkan. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda för renskötselns situation och den dialog vi inlett ser vi fram emot att fortsätta”, skriver STF.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="30624" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]