Självutcheckning allt mer populärt

Att slippa interaktion med butikspersonal värderas högt hos yngre personer. Samtidigt vill de kunna få service och rådgivning. Det är inte helt enkelt att driva en modern butik, med andra ord . . .

Har din butik självutcheckning? Om inte kan det vara dags att investera i den moderna betalmetoden.
HUI Research och Swish har tillsammans tagit fram en rapport dom visar att 7 av 10 yngre väljer självutcheckning framför en bemannad kassa, mer än 5 av 10 om man ser till hela befolkningen.

Enligt rapporten undivker mer än hälften av konsumenterna i Generation Z (18–29 år) att gå in i en butik om den är full av kunder. Lika mänga har lämnat en butik på grund av för lång kö till kassan. Detta är en följd av en digital uppväxt med e-handelns flexibilitet, menar HUI Research och Swish via sin rapport.
Anledningen till att välja självbetjäning går att hitta här. Minskad kötid och en effektivare köupplevelse värderas högt. Men det är inte så enkelt att man bara kan sluta med butikspersonal. Möjligheten att få service och rådgivning pekas ut som den huvudsakliga anledningen till att åldersgruppen vill handla i fysiska butiker. De äldre generationerna går dock helst till en butik av anledningen att man kan ”klämma och känna” på det man planerar att köpa.
– Det vi ser är tydliga tecken på att de yngre vill handla på sina villkor och därför inte accepterar köer, trängsel eller osmidiga betalningar. Köpen ska kunna genomföras lika snabbt och smidigt i butik som på nätet, men de vill samtidigt kunna få service och rådgivning vid behov. Just därför tror vi att fenomenet med butiksappar vuxit sig så starkt de senaste åren, de möjliggör en annan typ av flexibilitet, säger Urban Höglund, vd på Swish.

Av de personer som deltog i undersökningen menade 22 procent att de använt en butiks app för att genomföra ett köp i butik, vilket i sin tur indikerar att det relativt nya fenomenet redan börjar få fäste bland konsumenter.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="30092" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]