Smällen: XXL ska betala 140 miljoner i skatt

XXL har det tufft just nu. Ett beslut har tagits av den norska skattemyndigheten som innebär att sportvarukedjan är skyldig att betala nära 140 miljoner norska kronor ytterligare i skatt.

Norska skattemyndigheten begär att XXL ska betala ungefär 140 miljoner norska kronor ytterligare i skatt för åren 2015–2018.

I ett pressmeddelande framgår det att myndigheten har kommit fram till sitt beslut efter en omprövning av bolagets internationella internprissättningsmodell. Detta har i sin tur lett till att man ökat XXL:s beskattningsbara inkomst för åren i fråga. XXL har för avsikt att genomföra flera åtgärder för att få ned skattebeloppet.
”XXL håller inte med om omprövningen och kommer också att försöka mildra nettoskatteeffekterna för XXL-koncernen genom justeringar av skattepliktig inkomst i en annan jurisdiktion genom mekanismer i relevanta dubbelbeskattningsavtal mellan Norge och en sådan jurisdiktion och som kan leda till en återbetalning från den jurisdiktionen”, skriver de i pressmeddelandet.

XXL har tidigare redovisat den potentiella skattekostnaden som en not i tidigare rapporter och företaget kan potentiellt överklaga hela beslutet. Fram till dess ska man föra en dialog med myndigheten.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="30081" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]