Jaktbutik lägger ner igen

Att driva jaktbutik i Lycksele har visat sig vara svårt. För andra gången på lite mer än ett år har Z-Aim tvingats till konkurs.

Under vårvintern 2022 gick Z-Aim i Lycksele i konkurs efter sviktande lönsamhet under en längre tid. Två månader senare startade en av de tidigare ägarna upp affärerna igen efter att ha köpt konkursboet. Planen var då att skifta försäljningen till en digital plattform och via återförsäljare.

Västerbottens-Kuriren rapporterar nu att även denna satsning har gått i graven och att företaget försatts i konkurs. Tidningen skriver att Anders Bergman på Ackordcentralen Norrland är utsedd till konkursförvaltare och han förklarar anledningen till konkursen.
– Man upplever en vikande marknad och har inte tillräckligt stort kundunderlag för att kunna bedriva verksamheten vidare

Ingen konkursförsäljning är planerad mot konsument, trots att man enligt Bergman har ett ”rätt omfattande lager”. Försäljningen kommer istället att ske mot andra aktörer.
– Jag bedömer inte att lagret går att omsätta på den lokala marknaden, så någon konkursutförsäljning kommer inte att ske. Förhoppningen är att kunna sälja lagret i ett parti, eller uppdelat i ett par partier.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="29693" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]