Så många har info om hållbarhetspolicy – hälften saknar

Att prata hållbarhet ses alltmer som en hygienfaktor inom näringslivet – men hur ska det kommuniceras? Vi har granskat några av marknadens allra största aktörer, för att ta reda på om det är lätt att hitta deras hållbarhetspolicys. Resultatet är varierat.

Endast hälften av de största aktörerna på den svenska marknaden har en tydlig hållbarhetspolicy på sin hemsida. Detta blev tydligt efter en genomgång av av de leverantörer inom sport och outdoor med störst omsättning i Sverige. 

Lägst siffror hittar vi inom cykelsegmentet. Där har endast 3 av 10 aktörer information om sitt hållbarhetsarbete. Även inom skidsegmentet är det svårt att hitta information om hållbarhet och miljöfrågor. 3 av 6 granskade aktörer visar upp en tydlig policy på sin hemsida. Flera av de som finns med på vår granskning är också medlemmar i Svenskt sportforum, med varierat resultat. 

– Det här är till viss del förvånande. Jag upplever att sport- och outdoorbranschen generellt ligger långt fram i hållbarhetsfrågorna. Det är frågor som av naturliga skäl ligger oss nära. Jag ser hållbarhetsarbetet som en hygienfaktor idag om du vill bygga ett framgångsrikt bolag och varumärke. För de aktörer som är med och driver utvecklingen är det dessutom ett starkt konkurrensmedel,  kommenterar Jonas Linder, vd på Svenskt sportforum. 

Starkast i sitt hållbarhetsarbete är outdoorsegmentet, där 9 av 11 varumärken har ansträngt sig för att visa upp någon form av hållbarhetspolicy. De ska dock inte blandas ihop med jaktsegmentet, där bara en fjärdedel av varumärkena kvalar in.  

Av de 8 distributörerna som har granskats så har endast hälften en egen information om vilken hållning de själva har inom miljöfrågor. Men att distributörerna själva har en policy publicerad verkar betala sig, för i de flesta fall finns det även ett samband mellan att majoriteten av deras varumärken visar upp en policy. Det syns bland annat hos Brav, där alla deras fem varumärken visar upp en policy. Hanne Haslum är Head of sourcing på Brav:

– På Brav sätter vi ambitionerna för hela företaget och varumärkena ska leverera på dessa ambitioner. De är fria att ha högre ambitioner.

Att de hamnar högt upp på listan i den här granskningen menar Hanne Haslum är ett resultat av ett medvetet arbete. Dels är koncernen medlem i Ethical Trade Norway sedan 2005. Dels har man satt upp ett företagsmål om att de 2024 ska uppfattas som en koncern i framkant inom bland annat det här området.

– Ansvarsfullt agerande ska vara en integrerad del i hela vår värdekedja – i alla processer och för alla varumärken. Vi ska göra vad vi kan för att mäta och reducera våra fotspår och minimera vår användning av råvaror och resurser.

Brav är en av medlemmarna på Svenskt Sportforum, och som koncern sett har de lyckats osedvanligt bra. Men Jonas Linder på Sportforum tror att det finns mer arbete under huven än vad som visas på medlemmarnas hemsidor.

– Jag tror och hoppas att de flesta bolagen ni undersökt arbetar både strategiskt och taktiskt med hållbarhetsfrågorna. Sedan är det tyvärr så att vissa organisationer både är stora och komplexa, vilket gör att kommunikationen och informationen kanske inte alltid når hela vägen fram.

Hälften av de distributörer och moderbolag som är bland de absolut största i Sverige saknar en tydlig miljöpolicy på sin sajt. Det speglas även i de varu­märken och dotterbolag de har i sin portfölj. Hälften av aktörerna saknar en tydlig miljöpolicy på sin webbsida. De som främst är verksamma inom cykel respektive outdoor utmärker sig.

Cycleurope, som beskriver sig själva som ”Nordens största och ett av Europas ledande företag inom cyklar”, utmärker sig däremot åt det negativa hållet. Här har varken moderbolag eller något av de fem dotterbolagen någon lättåtkomlig policy. Peter Wadseth är hållbarhetschef på Cycle Europe och ser så här på situationen:

– Att kunna berätta för de som använder våra produkter hu våra produkter kommer till , både när det gäller hållbarhet , CSR och kvalitet tycker jag är viktigt. Vi har ett arbete att göra här. Jag och kollegorna tittar nu på hur vi kan förtydliga och lyfta detta i vår externa kommunikation på ett bättre sätt.

Strax efter att Sportfack kontaktat ­Cycleurope för sin granskning, går företaget ut med ett pressmeddelande om att de ska stärka sitt hållbarhetsarbete. För Sportfack berättar Peter Wadseth om hur de redan arbetar med hållbarhet. 

– Vi utgår ifrån vår code of conduct för koncernen och har alltid hållbarhetsperspektivet med oss i utveckling av våra produkter och inom vår tillverkning här Varberg.  Att vi har tillverkning i Varberg är ett beslut som tagits utifrån detta perspektiv. Just nu gör vi omfattande ombyggnationer i vår produktion. Det kommer ge en mer hållbar produktionsprocess. Det första steget har varit att vi nyligen investerat i en miljövänlig lackeringsanläggning.  

USA stod för den största marknadsandelen, men förlorar på sin kommunikation. Norge och Sverige kommer på andra- respektive tredjeplats, och övriga länder är enskilt för få för att kunna trenda.

Huruvida det går att se några trender baserat på hemland är lite mer oklart. De länder som har störst representation är USA, Sverige och Norge, med 21, 17 respektive 12 aktörer. Av dem är norrbaggarna bäst, 9 av 12 visar upp en policy. I Sverige hittar vi en hos knappt hälften, 9 av de 21 aktörerna. Av de amerikanska märkena visar knappt en tredjedel upp en policy, endast 7 av 20.

Så gjordes granskningen

Avgränsningen är de 17 största aktörerna på Sportfacks egen topplista över leverantörer (april 2022). I de fall en distributör eller ett moderbolag ligger med, så har vi även undersökt alla underliggande varumärken. 

Totalt innebär det en lista på 67 varumärken som är verksamma inom sport- och outdoor, på ett sätt som är relevant för Sportfacks läsare. Varumärken som har valts bort i undersökningen är exempelvis de som främst fokuserar på modekonfektion, eller hundmat för jakthundar. 

Vi har delat upp de 67 aktörerna i följande segment: Distributör (eller moderbolag), athleisure, baseball, cykel, golf, jakt, outdoor, racketsport, segling, skidor, sport, samt teknik. En del segment blev för små för att det skulle vara möjligt att utläsa någon trend, och har därför utelämnats från grafiken ovan.

Relaterat företag i Sportregistret

  • Brav Sweden AB

    Brav is a major player in the sport and outdoor industry, and manages some of the most influential brands in the marketplace. Brav owns and manages the Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport and Hard Rocx brands. The mission of Brav is to improve our customers’ quality of life. Acting responsibly, we will do this by connecting and developing the best talents in the sport and outdoor industry – and support them to develop and produce the most innovative products and services. More information www.brav.com

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="26683" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]