Fortsatt skakigt för handeln – förluster och toppar

E-handeln minskar men butikshandeln ökar. Och även om det är svårt att förutspå det ostadiga läget så verkar det vara många som vill skaffa sig nya löpardojor just nu.

Sportindex för andra kvartalet minskade åter, den här gången med 1,5 procent. Men allt är inte kolsvart. Försäljningen av skor och kläder ökade med 2,1 respektive 2,8 procent, där det verkar som att löpning varit en idrott som lockat flest köpare. Försäljningen av löparskor växte med 5 procent och bland kläder var det kategorierna löpning/träning, accessoarer och lagkläder som bidrog mest till den ökande försäljningen. Fotbollsskor har haft en ojämt tillväxt, med siffror på runt 25 procent i april och maj, men endast 1,1 procent i juni. Allt som allt slutar dojorna på en 20,2-procentig ökning, även om de inte står för en jättestor andel av den totala försäljningen.

– För Stadium var april ganska seg när det gäller segmentet löpning (både för skor och kläder), men sedan exploderade försäljningen i maj med rejäla ökningar under månaden. Det dämpades något under juni månad men även där var ökningarna bra. Totalt sett var andra kvartalet väldigt bra när det gäller löpning för oss på Stadium (både skor och kläder) och våra ökningar speglar index väl, säger Daniel Löfkvist, COO på Stadium Group, i en kommentar i Sportindexrapporten som publiceras av HUI.

Dessutom ser man dessutom att butikshandeln återhämtar sig något. Den får jämförbara butiksförsäljningen har ökat med totalt 2,2 procent. Det är dock att jämföra med de kraftiga fallen som e-handeln gör, med ett tapp på 17,4 procent under det andra kvartalet. Dessutom har e-handeln minskat i marknadsandelar, från sin topp på 20 procent under pandemin så utgör den nu 15 procent av marknaden. Enligt Lars Palmgren, vd på SGN Sport, så kan minskningarna förklaras av flera orsaker. Inte minst att förra årets siffror var enormt fina.

– Ett ojämnt varuflöde, oerhört starka siffror de senaste åren att försvara, rådande ekonomiskt läge där privathushållens konsumtionsutrymme har reducerats för att nämna några, säger han i en kommentar i rapporten.

Dessutom har Svensk Handels stilindex för juli nu publicerats. I jämförelse med Sportindex ser vi här att skor har en minskning på 3,9 procent. Bland annat ses ökade transportkostnader och den kraftiga inflationen som bakomliggande orsaker.

– Det är nu ännu viktigare än vanligt att våra politiska beslutsfattare står upp och försvarar den svenska konkurrenskraften så att svenska handlare får möjlighet att konkurrera på samma villkor som sina utländska kollegor, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, i en kommentar.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="26588" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]