Sveriges bästa cykelstäder korade

Cykelfrämjandet har poängsatt hur väl Sveriges kommuner och städer arbetar med cykelfrämjande åtgärder. Nu har årets vinnare av utmärkelsen Sveriges bästa cykelstäder presenterats i rapporten Kommunvelometern.

Shimano Nordics och Scotts hemmastad kan korka upp Champisen. Cykelfrämjandet har korat Uppsala till bästa cykelkommun/stad 2018. I undersökningen Kommunvelometern som mäter hur väl Sveriges kommuner arbetar med cykelfrämjande åtgärder i samhället tog Uppsala hem priset i kategorin storstad före Lund och Linköping.

Cykelfrämjandet har sedan 2010 rankat Sveriges kommuner under rapporten Kommunvelometern och delat i upp Sveriges kommuner i tre storleksklasser; stora, mellanstora och små. I undersökningen får kommunerna poäng i sex kategorier, bland annat hur många meter cykelväg per invånare det finns, vilka marknadsföringsinsatser som gjorts, om det finns strategier och planer på plats som främjar cuykling samt hur det politiska engagemanget ser ut.

Sveriges bästa cykelstäder korade
Cykelfrämjandets undersökning av Sveriges kommuners cykelfrämjande åtgärder har sammanfattats i Kommunvelometern sedan 2010.

Sedan undersökningen startade har Uppsalas cykelarbete gett resultat. Staden har hela tiden stigit i ranking och senast 2017 blev man trea.

– Efter hårt och systematiskt arbete och ett starkt politiskt styre har Uppsala kommun blivit Sveriges bästa cykelstad. Nu ska vi fira och sedan fortsätta arbeta för att cyklisterna i Uppsala blir många fler och ännu gladare, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

I år deltog 53 kommuner i Kommunvelometern jämfört med 50 stycken 2017. Bland de stora kommunerna kom Lund och Linköping på delad andra plats och på tredje plats kom Malmö, Nacka och Umeå.

I kategorin mellanstora kommuner rankas Karlstad och Luleå högst, följda av Sollentuna och Växjö.

Sundbyberg är den kommun som skiner starkast bland små kommuner, följt av Danderyd och Lomma.

Relaterat företag i Sportregistret

  • Shimano Nordic AB

    Shimano Nordic AB är ett grossistföretag för delar och tillbehör för cykel och fiske, med flera starka agenturer. Leverans till Sverige, Island, Finland, Norge och Danmark året runt från centrallager i Holland.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="2513" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]