Månadens event: Women in sport + adventure

Girls in sport är en plattform för att förbättra jämställdhet inom idrott och äventyrssport. Under festivalen Women in sport + adventure fick Divas en pratstund med initiativtagarna Lucy Rist och Jenny Lidqvist.

Den 7-8 september i år anordnade ni för första gången festivalen Women in sport + adventure. Berätta, vad är det för festival?
– WS+A erbjuder en nationell mötesplats för alla som är intresserad eller engagerad inom kvinnligt idrottande och äventyrsport. På WS+A träffas vi som vill forma en ny svensk idrottskultur. Festivalen erbjuder föreläsningar, paneldiskussioner och workshops. Det är en viktig mötesplats för människor som är motiverande och framåtblickande samt vill bidra till förändring inom sport, näringsliv och samhälle. Vi har ett starkt fokus på kreativitet och samarbete och festival är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och vidga vyerna. 

Vilka riktar sig festivalen till?
– Alla som är intresserad av idrott, äventyrssport och jämställdhet. Det kan vara människor inom akademin, näringsliv, kommun, politik, förening, förbund. Ja, alla som tycker att de kan vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle. Tanken är att samla så många människor som möjligt från olika sektorer för att få en dynamisk och kreativ miljö för att komma fram till nya innovativa idéer. 

Varför ansåg ni att det fanns ett behov till en sådan mötesplats?
– Genom arbetet inom stiftelsen Girls in Sport har vi insett att en mötesplats som detta bör finnas. Vi har genom specifika idrottsgrenar jobbat aktivt för att skapa mötesplatser där människor som brinner för innovation ska mötas, samverka och skapa nya kontakter för att kunna fortsätta utvecklas. Vi insåg i ett tidigt skede att ett forum där människor med gemensamma värderingar behövde träffas för att kunna gå från ord till handling.

Vad är era intryck och slutsatser efter festivalen, uppnådde ni det ni sett framför er?
–Det var en otroligt inspirerande dag med engagerade människor som bidrog till en positiv atmosfär där alla ville vara med och bidra. Vi är överväldigade av den positiva feedback vi fick från människor som deltog och många var enade om att detta är början på något nytt och större.
–Det var fantastiskt och se människor från olika delar av samhället, människor från näringslivet, kommun och sportvärlden men där alla var rörande överens om att denna gemensamma mötesplats måste fortsätta växa. Vi har skapat en mötesplats där människor ges möjligheten att nätverka, få nya intryck och ett vidare perspektiv om hur framtidens idrott och äventyrssport ska se ut.

Vilka blev era starkaste intryck ni bär med er från dagarna?
– Att det är så många i Umeå och runt om i landet som jobbar med dessa frågor på olika sätt, delar samma värderingar och vill bidra till förändring. Det var otroligt inspirerande att uppleva.

Vilka planer har ni för att utveckla festivalen vidare?
– Vi har redan påbörjat arbetet med att utveckla konceptet och genom synpunkter från deltagare känner vi att det kommer bli bättre och större nästa år. Vi vill att alla som har deltagit under WS+A i år ska känna att de har haft en roll i att skapa denna mötesplats. Vår vision är att utveckla festivalen till ett tre – fyra dagars event med ett program som är anpassad till olika målgrupper såsom sportbranschen, näringsliv eller kvinnor inom idrott och äventyrssport. I år kom människor från olika delar av Sverige och Europa och vi hoppas att till nästa år så är det ännu fler från Europa som väljer att delta.

Utöver Women in sport + adventure driver ni stiftelsen Girls in sport, berätta vad är ert uppdrag?
– Girls in Sport arbetar för att förbättra jämställdhet inom idrott och äventyrssport och genom ett aktivt arbete påskyndar vi utvecklingen av en ny svensk idrottskultur. En kultur som är helt öppen för, och skapad av, tjejer och kvinnor. Vi fokuserar på aktiviteter, lösningar och nya infallsvinklar, vilket framgår av vårt arbete med specifika idrotter för att öka tjejers och kvinnors deltagande. Genom att vi skapar gemensamma mötesplatser för dem som delar vår vision bidrar vi till att förändring av idrottskulturen går snabbare fram.
–Vi vill fungera som en samarbetspartner och inspiratör som med entusiasm och aktivt stöd vill bidra till projekt- och metodutveckling inom skilda idrotter och organisationer. Vi tillför kunskap och praktiska erfarenheter med passion för positiva lösningar på ett sätt som är användbart och relevant för de vi samarbetar med. Vi fokuserar på handlingskraft men söker också de större perspektiven och möjligheterna att engagera andra i diskussioner kring kön, idrott och samhälle. a

Månadens event: Women in sport + adventure