Månadens Diva: Sara Georgsson

Sara Georgsson jobbar som varumärkeschef på Silva. Hon är aktiv i Divas men om tio år hoppas hon att ett sådant nätverk inte behövs.

Sedan ett år tillbaka arbetar jag som sortiments­- och varumärkeschef på Silva. Utmaningen lockade då Silva har en historia och spännande år framför sig. Det och att som kvinna ta plats i ledningsgruppen var viktigt. Det förvånar mig att fler företag inte har insett fördelarna med en bredare variation av erfarenheter i ledningsgrupper­ och styrelser. Konsumentbasen och de kunder­ företaget riktar sig till, bör åter­speglas genom kompetenser, ursprung, ålder och kön. 

Som novis i sportbranschen sökte jag efter ett nätverk av kompetenta människor från min nya bransch att utbyta erfarenheter med. Divas har det jag söker i form av smarta kvinnor med erfarenheter från ledande positioner inom branschen. Att som ny i en bransch och på en ledande roll ha ett nätverk jag kan vända mig till för att diskutera utmaningar i stort och smått ser jag som en viktig tillgång. Därför vill jag nu vara med och se till att fler kvinnor får upp ­ögonen för Divas och de fördelar nätverket ger. 

Om tio år hoppas jag dock att nätverk enbart­ för kvinnor inte behövs, utan att män och kvinnor möts av samma utmaningar och förutsättningar oavsett kön. Där de lärdomar man delar är relaterade till sin yrkesroll och de företag man verkat inom. Det är min tro att alla diskussioner leder till bättre beslut om man har en bredare variation i gruppen som diskuterar.

Privat har jag alltid föredragit middagar med en mix av människor, det är då sam­talen och diskussionerna blir som intressantast. Det är när människor med olika åsikter, bakgrunder och värderingar möts som det blir spännande. 

Tar man politik­ som ett exempel väljer­ många att ventilera­ sina åsikter och tankar­ med de vänner som tycker lika, istället för att våga krydda samtalen med en helt ny infallsvinkel. Det är i diskussioner med de som har motsatta åsikter jag lär mig mest. Både om mig själv och hur jag faktiskt står i frågorna,­ men också varför vänner tänker och resonerar som de gör. Jag lär mig att se på frågan från en annan synvinkel.­

Det är när någon uttrycker en motsatt­ åsikt som de egna argumenten slipas och vi samtidigt lär oss mer om motpartens. Min inställning är att aldrig ha en diskussion med någon som inte har förmågan att ibland ändra åsikt. 

Kloka argument bör kunna få oss att våga ändra och omvärdera vår syn på saken. Ingen är allvetande och det finns inga frågor där vi från början har hela bilden­ klar, sedd från alla vinklar.

Att föra med detta tänk till företags­världen känns naturligt, då diskussioner­ med bredare angreppssätt, ofta leder till ett bättre slutresultat. Olika ingångar till ett problem leder ofta fram till kreativare lösningar. Jag önskar att fler människor var mindre rädda för diskussioner och oliktänkande. Se fördelarna i våra olik­heter istället för att känna obehag i att tycka olika. 

Senast kommer jag från ICA där jag var med och startade upp Cura apotekets egna varumärken. Till skillnad från sportbranschen domineras apoteksbranschen av kvin­­­nor, men det positiva är att mixen i ursprung tydligare återspeglar kundgruppen. 

Innan jag började på ICA bodde jag i Malmö under åtta år och arbetade som projekt­ledare och produktchef på BRIO. Därifrån har jag med mig vinster i form av nya perspektiv och tankar som jag fick av att arbeta tillsammans med människor från andra länder och kulturer. Om ett svenskt företag ska lyckas på den internationella marknaden,­ bör det knyta till sig kompetens med erfarenhet från de marknader de vill verka.

Slutligen min syn på kvo­tering­ då frågan­ ofta kommer upp i samtal när man pratar­ om ledande positioner. Min framtidsvision­ tydlig – vi ska inte behöva kvotera in människor. Vad du har för ålder, kön eller ursprung ska sakna relevans och fokus ska ligga på att anställa rätt kompetens för tjänsten i fråga. Det borde vara självklart redan nu, men verkligheten är tyvärr för långt ifrån visionen. Nu ser jag framemot att vara med i DIVAS styrgrupp och tillsammans med Vanessa och Donna driva nätverket framåt.