Månadens Diva: Isbjörn of Sweden

Månadens Divas är Camilla Schmidt och Maria Frykman Forsberg som driver barnklädmärket Isbjörn genom företaget Nordic Kidswear AB.

Varför behövs Divas i sportbranschen?   
– Det känns som ganska självklart i en sådan här mansdominerad bransch – att det finns ett kvinnligt nätverk. Många andra branscher har detsamma, just för att skapa en struktur för att verka för att det blir mer och fler kvinnor på högre positioner i företagen.

Hur kan vi inspirera nästa generation av unga kvinnor att bli nya ledare?
– Visa på goda exempel genom att ha ”månadens profil/-er” som ni har nu i Sportfack, stories och erfarenheter som inspirerar yngre kvinnor att ta plats, eftersom andra kvinnor gör det! Jobba med mentorprogram inom Divas, där vi äldre och erfarna aktivt kan ledsaga de yngre.

Hur kan vi få svensk sportbransch att välja kvinnor till vd- och direktörspositioner? 
– Återigen genom att lyfta succé stories i branschen där det finns kvinnlig management. Houdini Sportswear är ju ett bra exempel, Skhoop ett annat, Isbjörn ett tredje… Det finns säkert många fler exempel. Framgång föder ju framgång sägs det och att våga välja en kvinnlig vd handlar kanske snarare om modet att välja bort andra manliga kandidater till förmån för en kvinna. Genom att lyfta fram kvinnor på ledande positioner, så uppmuntrar man ju även kvinnor att söka högre positioner. Båda delarna behövs för att det ska bli en förändring. Sen kommer det aldrig att bli 50/50, då det är klart färre kvinnor än män i den här branschen.

Berätta om varför ni startade Isbjörn. 
– Isbjörn fyller 10 år nästa år. 2005 när vi startade Isbjörn, så var vi ganska ensamma om att erbjuda tekniska ytterkläder för barn. Då slogs vi snarare med frågeställningar kring huruvida det fanns en marknad för den här formen av kläder för små barn. Skulle det gå att sälja? Marknaden har vuxit och mognat kraftigt sedan dess och i dagsläget så hävdar de flesta barnvarumärkena att de säljer ”funktionskläder” till barn. Isbjörns filosofi är att erbjuda den absolut högsta funktionen och att göra det med omsorg om miljön i de materialval vi gör – all the way! Med den kombinationen är vi än så länge ganska ensamma på marknaden…

Vad är Isbjörns femårsplan?
– Möjligheterna är många som det ser ut nu och framtiden ser väldigt lovande ut för Isbjörn. Vi har en stark styrelse på plats med Mikael Sundström (fd. vd SOS Sportswear) på ordförandeposten och Ola Oredsson (fd. tf. vd och sälj- och marknadschef Houdini Sportswear) som ny styrelseledamot. Vi har anställt ytterligare tre personer och är nu fem personer på huvudkontoret i Gustavsberg. Två killar och en tjej ska tilläggas. Isbjörn ska fortsätta att växa i Skandinavien och i Europa på de marknader vi har etablerat oss på. Vi kommer att satsa mycket på marknadskommunikation och försäljningsdrivande aktiviteter framöver. Vidare kommer Asien att vara intressant för oss, där vi redan nu etablerat oss i Japan. Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda. En sak är säker i alla fall, vi har en mycket spännande resa framför oss med Isbjörn!