Månadens Diva: Eva Strand

Eva Strand jobbar som tillfällig VD på Haglöfs och är dessutom medlem i Asics General Executive Meeting. Hon tycker att kvinnor i ledningen är ett måste om sport- och outdoorindustrin vill överleva och fortsätta växa.

Hur ser du på kvotering av kvinnor­ till bolagsstyrelser?  
– Mitt korta svar är: Jag är för kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser av den enkla anledningen att jag är övertygad om att det finns en massa kvinnlig kompetens som företagsstyrelser väljer bort idag och det är diskriminering. I den bästa av världar så skulle utvecklingen ändras av sig själv men det går för långsamt i Sverige Jag är medveten om argument såsom att privata bolag ska själva styra utan inblandning av staten, men om bolagen hade argumenterat likadant i andra frågor skulle t ex. inte bankväsendet i Sverige ha tagit emot hjälp från staten under bankkrisen på 90-talet … Det är tråkigt att bolagsstyrelse inte ser värdet av mångfald för att förbättra bolagens resultat.
– Argumentet från kvinnor att man inte vill bli ”misstänkt” för att ha blivit­ inkvoterad förstår jag inte heller. Det ska ju inte kvoteras in kvinnor utan rätta kun­­­skaper och erfarenheter, däremot ska det vara ett krav att också välja in kompetenta kvinnor. Det finns tillräckligt många kvinnor som suttit länge på ledande positioner för att kunna axla ett styrelse­ansvar. Det är uppenbarligen inget problem att ta in nya oerfarna män i styrelser eftersom det sker kontinuerligt. Alla män som sitter i styrelserna idag måste ju en gång varit utan styrelseerfarenhet,­ och de fick chansen, så hur galet kan det bli om våra valberedningar runt om i Sverige­ lade ned lite extra tid på att hitta kvinnor som kandidater? Jag har i mitt eget nätverk kvinnor som gått styrelse­utbildningar, kvinnor som är vd:ar och ägare, så om någon saknar namn att ringa så hjälper jag gärna till och för­medlar ­kontakten.

Hur får vi fler kvinnor att söka sig till högre tjänster inom sportbranschen? 
– Min personliga erfarenhet är att arbetsplatser där det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor, på alla nivåer, är attraktiva arbetsgivare som ­attraherar de bästa talangerna. Alla har lika stor chans och att det hänger på dig själv och dina ambitioner hur långt du kommer.
– För mig handlar det om överlevnad för sport och outdoorindustrin. Vill vi öka omsättningen inom alla kundgrupper så bör vi rimligen ha personer som kan och vet hur olika kundgrupper tänker­ och fungerar. Det torde ligga i bolagens eget intresse att göra klimatet attraktivt för fler kvinnor på höga positioner för att maximera tillväxt och säljpotential. Svenska bolag behöver även få in mer internationell kompetens om vi ska kunna konkurrera på en global marknad. 

Vilka är dina tankar om hur man kan motivera beslutsfattarna inom­ företagen att aktivt söka kvinnor till ledande positioner?
– Det borde vid det här laget vara allmänt känt att kvinnor presterar bättre än män vid våra universitet och hög­skolor, och att jämställda bolag är mer lönsamma. Det finns flera studier som visar på det sambandet vad gäller ROE, Return on Sales och ROI. Det borde räcka som belöning om man drivs av en verklig ”passion for business”.

Hur arbetar du aktivt med att ­förbättra jämställdheten som tillfällig­ vd på Haglöfs och medlem av Asics General Executive ­Meeting?
– På Haglöfs kan jag mer direkt påverka rekryteringar inom mina egna ansvarsområden, jag vill dock understryka att jag alltid går på kompetens först men jag tittar också alltid på könsfördelningen åt båda håll eftersom jag tror att jämlika bolag är lönsammare. Jag uppmuntrar alla att alltid ha både manliga och kvinnliga kandidater till alla rekry­teringar. När jag själv blev kontaktad angående tjänsten som CFO på Haglöfs så frågade jag faktiskt headhuntern vad det var för fel på Haglöfs eftersom det inte fanns några kvinnor i ledningsgruppen. Det var första gången sedan jag började min karriär i början av 90-talet som jag stötte på det.  
Vad gäller Asics så hoppas jag att den största effekten är att det blev väldigt tydligt hur skev fördelningen är på högre nivåer när det plötsligt var en kvinna med i gruppen som består av ett 20-tal män. Jag tror att det blev tydligare när jag kom med, än när det bara var män. Jag vill bara förtydliga att jag blivit väldigt väl mottagen men att jag väldigt gärna ser fler kvinnliga kollegor på de mötena i fram­tiden eftersom jag är övertygad om att det skulle vara positivt för Asics utveckling. 

Vad är du mest stolt över i din karriär och vilket är ditt nästa mål?
– Personligen är jag stoltast över att jag har blivit CFO, vilket är ett mål som jag satte upp för mig själv ganska tidigt i min karriär. Jag har ju fortfarande inte innehaft en vd-post ”på riktigt”, så nu är det mitt nästa mål.

Om du ska ge ett råd till kvinnor som vill lyckas inom sportbranschen?
– Be om feed-back! Undersökningar visar att män får mer feed-back av överordnade, helt enkelt ”tips från coachen” vilket gör att de har möjlighet att utvecklas snabbare, medan kvinnor inte får det spontant, vilket alltså innebär att vi måste fråga om det. Annars är det samma råd som till alla kvinnor (och män) oavsett bransch: tro på dig själv, leverera där du är och tacka ja när du får chansen till avancemang!

Sist men inte minst: Vi har sett en nedåtgående trend bland varumärken och återförsäljare inom sport och outdoorbranschen, vad tror du det krävs för omedelbara­ förbättringar och förändringar i framtiden för att vända detta?
– Marknaden blir mer och mer global. Vi konkurrerar med hela världen genom t ex e-com och globalt utbud och marknadsplatser. Värderingar och beteenden sprids snabbare än någonsin tidigare. För att överleva på denna nya globala marknad så måste vi ALLTID lyssna på kunden, ge kunden vad hen vill ha, inte bara produkt utan helhetsupplevelsen, annars går hen någon annanstans! I Sverigestudien 2014 (vars syfte är att synliggöra värderingar) framgår det att i svenska bolag kommer kundfokus på 52:a plats på listan­ av värderingar som bäst beskriver den organisation vi arbetar i (privata sektorn)! Alla andra länder som gör liknande studier på organisationsnivå har kundtillfredsställelse bland Topp 10, så det krävs ingen raketforskare för att förstå att svenska bolag (jag kan inte uttala mig om andra skandinaviska marknader) behöver­ jobba med sina värderingar om vi ska vara med och konkurrera om kunderna på marknaden. Det behöver vi jobba med både på kort och på lång sikt.