Liemannen

David Leet är pro på Falsterbo GK. David är också en av Sveriges främsta experter på custom fitting och vet allt om skaft, loft och lie.

Efter två minuter har David Leet mitt fulla förtroende. Om det är hans engelska brytning, hans stadiga blick eller det aldrig sinande flödet av ord om vad det är som gör en bra klubba spelar mindre roll. Antagligen är det kombinationen av de tre.

Det råder ingen tvekan om att David brinner för custom fitting och jag förstår att han inte har svårt att övertyga klubbens medlemmar om att satsa på utprovade klubbor. David är en person som direkt inger respekt och förtroende och han är utan tvekan omtyckt på klubben. Under vår lunch strax intill 18:e green kommer det hela tiden fram medlemmar som vill berätta om sina framsteg eller problem. En kille på tio år kommer dessutom fram och visar stolt upp en golfklubba som han har byggt själv. David påverkar alla och har den roll på Falsterbo GK som Göran Zachrisson vill att alla pro ska ha.

David är av den bestämda uppfattningen att alla golfspelare oavsett nivå ska spela med klubbor som är skräddarsydda för dem.

– Ofta får jag höra ”Jag är inte bra nog för custom fitting”, säger David. Det är precis tvärtom – en nybörjare utvecklas mycket snabbare om han eller hon inte behöver anpassa sin sving efter felaktiga klubbor.

Drömkunden är enligt David en 15-handicapare med dålig bollträff. Det är en spelare som trots fel klubbor kommit ganska långt i sin golf. Med rätt anpassade klubbor kommer spelet att nå en ny nivå.

Liemannen

Custom fitting är ett hantverk.

David har inte mycket till övers för golfföretagens superlativ om de senaste klubborna. Allt snack om klubbor som slår längre och har en större sweet spot sågar han direkt.

– Det finns i och för sig inga dåliga klubbor idag, förutom suspekta kopior, säger David, men att en järnsjua av idag går längre än en tio år gammal beror på att loftet har minskat. Det i sin tur gör att dagens järnfemmor är för svåra för de flesta golfare och därför måste de köpa hybridklubbor.

Att dagens drivers går längre beror enligt David mest på att de har försetts med längre skaft. För långa för de flesta golfare och den extra hastighet som klubbhuvudet får med det längre skaftet är inget värd om inte bollträffen är bra. Med ett kortare skaft får spelarna bättre bollträff vilket ger både raka och långa slag enligt David.

– Golf är tillräckligt svårt i sig, vi behöver inte klubbor som gör det ännu svårare.

Custom fitting är Davids recept på att göra golfspelet enklare. Väldigt sällan nöjer han sig dock med att bara bygga specialanpassade klubbor, han vill helst kombinera custom fitting med lektioner för att allt ska bli rätt.

Liemannen
Själva utprovningen av klubborna består av tre steg:

1. Vad vill kunden? David börjar alltid med att fråga kunden vad han eller hon vill ha ut av de nya klubborna. En del vill slå längre, andra rakare eller bli mer stabila. Denna första fråga är avgörande för att bestämma inriktningen på de nya klubborna.

2. Mätning. David mäter flera mått på spelaren och dennes gamla klubbor för att få fram rätt längd, lie och greppstorlek. David använder dessutom en launch monitor för att mäta svinghastighet och spinntal och med en videokamera kan han mäta tempo.

3. Studera svingen. Enligt David går det inte att göra en bra custom fitting utan att studera spelarens sving och bollflykten. Därför får kunderna alltid slå bollar på rangen under David kritiska blick.

När dessa tre steg är genomförda skriver David ut ett recept på klubbor och bygger en första provklubba. Kunden får sedan slå med provklubban och jämföra den med sin gamla och om allt, inklusive utseendet, är till belåtenhet bygger David ihop ett helt set.

Liemannen

David har bevis för att han är en kunnig custom fitter.

David har lärt sig custom fitting genom att läsa böcker, prata med andra experter och prova på kunderna. Han har ingen formell utbildning, men väl ett intyg att han har expertkunskaper från organisationen The Professional Clubmakers Society.

– Jag fick ett formulär med 300 frågor som jag hade 40 dagar på mig att besvara, berättar David. Det verkade enkelt till en början, men när jag började gå igenom frågorna insåg jag att det var det svåraste prov jag varit med om. Jag fick 95 procent rätt och gick vidare till nästa steg där det gällde att ge klubbrekommendationer till fyra filmade svingar med tillhörande mätdata.

Just nu funderar David på hur han kan föra sin kunskap vidare. Han har redan haft kortare kurser med andra pros från Golf Store, men eftersom hans dröm är att ingen golfare ska spela med felaktiga klubbor inser han att kurser för alla intresserade instruktörer vore bra. Om inte annat så för att ha något att göra under vintern.

Till sist avslutar David med att slänga ut något tankvärt:

– Puttern är egentligen den klubba som är viktigast och enklast att anpassa efter spelare. Väldigt få har dock gjort det.

Faktaruta

Olika nivåer av custom fitting

A: Provslå klubbor på rangen eller mot ett nät. Som att tvätta bilen genom att skölja av den med vattenslangen.

B: Provslå klubbor med launch monitor och uppmätning av kroppsmått. Guldtvätt hos Statoil.

C: Allt på punkt 2 plus analys av svingen och tidigare klubbor, frågor om mål med golfen, testa olika skaft och till slut provslå med en prototypklubba. Rekonditionering hos ett proffs – bilen blir bättre än nyskick.

Liemannen Liemannen Liemannen

Liemannen Liemannen Liemannen

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="5446" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]