Wallenberg går åt skogen

Wallenbergsfären satsar på naturen. Genom EQT-bolaget Norrwin köper de outdoorbolag i rask takt. En av målsättningarna är att få dem att växa utomlands.

Tenson, Five Seasons och Lundhags är tre välkända svenska företag som alla blivit uppköpta av nybildade bolaget Norrwin. Gunnar Johansson, vd Norrwin, ser ljust på framtiden och han förklarar att han tror att bolagen kommer att utvecklas bra. Dels är de bolag med gamla fina traditioner, dels verkar de på en frilufts- och sportmarknad som hela tiden växer över hela världen.

Det är främst på marknaderna utanför Sverige som Norrwin räknar med att bolagen ska expandera och öka sin försäljning. Redan idag finns de tre bolagen på drygt 25 olika marknader. Nu är tanken att Tenson, Lundhags och Five Seasons ska dra nytta av varandras internationella kontakt- och distributionsnät.

– Vi tror till exempel att det finns stora möjligheter för bolagen att växa i forna Östeuropa, säger Gunnar.

Wallenberg går åt skogen

Även om Norrwin är moderbolaget så kommer de tre varumärkena också fortsättningsvis i mångt och mycket att agera som självständiga bolag. Visst tänker Norrwin dra nytta av de synergieffekter som finns att tillgå, som att samordna de olika bolagens frakter från Kina, kollektiva upphandlingar av distributionen ut till kunderna, installationen av ett gemensamt IT-system och vissa gemensamma ekonomifunktioner.

– Vi försöker samordna allt som gör att vi kan sänka kostnaderna för de olika bolagen, säger Gunnar.

Han betonar också att när det kommer till de identitetsskapade funktionerna som sälj¬kår, produktutveckling och marknadsföring så ska det skötas av varumärkena som om bolagen var helt självständiga.

– Att slå ihop olika säljorganisationer eller använda en och samma reklambyrå för att spara pengar är ett trick andra har försökt tidigare – utan att lyckas. Den vägen tänker vi inte slå in på, säger Gunnar.

Däremot träffas de olika företagen och utbyter kompetens och erfarenheter regelbundet. Till exempel kan Lundhags som är duktiga på tekniska material dela med sig av den kunskapen. Five Seasons som kan produktion i Kina och export bidrar med kunskaper där och Tenson kan mycket om kvalitet och funktion.

Tensons ”omvandling” efter separationen från Melka är nu avslutad och Gunnar berättar att de genom olika åtgärder gjort bolaget lönsamt igen. I Tensons förändringsarbete har även en vitalisering av varumärket ingått. Målsättningen med nya Tenson är att kunderna ska finna varumärket mer exklusivt. En exklusivitet som redan ska avspegla sig i Tensons nya kollektion.

Norrwin AB är inget förvaltningsbolag. För ett riskkapitalbolag är det som hägrar i framtiden för Tenson, Five Seasons och Lundhags antingen en försäljning eller en introduktion på börsen.

Inköpsrundan är inte slut i och med Lundhags som var senast in i gruppen. Bolaget letar hela tiden efter andra kandidater inom outdoor-, sport- och fritidssegmentet som kan komplettera varumärkesportföljen.

– Vi har många propåer om förvärv men inget köp är aktuellt. I dagsläget står inget bolag utanför vår dörr, men vi har heller ingen brådska. Varumärkena vi köper ska passa in i vår bolagsmix. Det är viktigt att bolagen inte konkurrerar med varandra och att de har en utvecklingspotential, säger Gunnar Johansson.

Vad kan sportfackhandeln vänta sig i framtiden av er?

– De kommer att möta varumärken som satsar hårdare framåt och som är tydligare i sin kommunikation!

Av: Tore Tobiasson

Faktaruta

Norrwin Group bildades 2007 och består nu av de tre svenska bolagen Five Seasons, Tenson och Lundhags. Omsättningen 2007 var på totalt 294 miljoner kronor fördelat på 81 miljoner i Sverige och 213 miljoner på export.

Five Seasons finns på 25 olika marknader. Bolaget startades 1982 i Göteborg av Gunnar Johansson. De tillverkar kläder för golfspelare och skidåkare. 2007 var omsättningen cirka 145 miljoner kronor.

Tenson grundades 1951 av Paul Rydholm. Idag finns varumärket i åtta länder. Kläder från bolaget har varit representerade såväl på bergen i Himalaya som på seglare i Americas Cup. Företaget har 35 anställda och omsätter cirka 110 miljoner kronor.

Lundhags grundades i Järpen av Jonas Lundhag på 30-talet. Företaget tillverkade i början bara kängor, men har idag en bredare produktportfölj med allt från kläder till ryggsäckar och långfärdsskridskor. Omsättningen är cirka 60 miljoner kronor.

Wallenberg går åt skogen Wallenberg går åt skogen Wallenberg går åt skogen

Wallenberg går åt skogen Wallenberg går åt skogen

Relaterat företag i Sportregistret

  • Brav Sweden AB

    Brav is a major player in the sport and outdoor industry, and manages some of the most influential brands in the marketplace. Brav owns and manages the Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport and Hard Rocx brands. The mission of Brav is to improve our customers’ quality of life. Acting responsibly, we will do this by connecting and developing the best talents in the sport and outdoor industry – and support them to develop and produce the most innovative products and services. More information www.brav.com