Maximal framtidstro

Sportbranschen är enig. Både butiker och leverantörer tror att 2008 kommer att bli ett rekordår. Enligt Sportfacks Radar kommer tillväxten att bli tvåsiffrig och många företag räknar med att nyanställa.

Sportfack Radar

På med solglasögonen. Framtiden är så ljus att den bländar. Åtminstone ser butiker och leverantörer inom sportbranschen på 2008 som ett riktigt ljust år.

Hela 85 procent av butikerna spår att de kommer att öka sin omsättning i år jämfört med 2007. En fjärdel av butikerna tror dessutom att omsättningen kommer att öka kraftigt – mer än 20 procent. Medelvärdet för deras spådom om tillväxten landar på tolv procent. Vi är mitt inne i en högkonjunktur och enligt sportbutikerna har den bara har börjat.

Även leverantörerna ser ljust på framtiden. Ja, faktum är att de har ännu högre satta tillväxtmål än butikerna. Snittet för sportleverantörernas tillväxtmål ligger på 22 procent och hela 40 procent tror att deras tillväxt kommer att öka kraftigt. Om inte leverantörerna har egna butiker kan det bli svårt att öka mer än butikerna, speciellt i tider då kedjornas egna varumärken tar allt mer plats i butikerna, men det gäller att sikta högt för att nå någonstans.

Bara en leverantör och en butik spådde nedgång i omsättningen, så det råder ingen tvekan om att framtidstron är stark över hela branschen.

För att kunna växa tvåsiffrigt krävs det investeringar i ökad personalstyrka. Sportbranschen verkar vara beredd att göra den investeringen. En tredjedel av butikerna säger att de kommer att anställa folk under året och i snitt räknar de med att det blir knappt två personer per butik. Även leverantörerna räknar med att nyanställa 1-2 personer per företag och andelen som planerar att utöka sin personalstyrka är så hög som 60 procent. Gissningsvis Blir både Reinfeldt och Borg tårögda av glädje när de får höra sådana tillväxtplaner.

Maximal framtidstroTill investeringsplanerna hör även investeringar i butiken. Tre av tio butiker säger att de planerar att utöka butiksytan under 2008, antingen genom tillbyggnad, byte av lokal eller genom att öppna ytterligare en butik.

Många butiksägare tänker utnyttja de goda tiderna till att fräscha upp butiksmiljön. Över 90 procent svarar att de kommer att investera i butiken på något vis. Populärast är ny inredning (47 %) följt av belysning (39 %), TV-skärmar (37 %) och kamerabevakning (26 %).

Sortimentsmässigt kommer butikerna att vara snarlika som förra året. Bara fem procent svarar att de tänker ta upp nya segment i butiken. De är däremot mer positiva till att ta in nya varumärken – hela 42 procent svarar att de planerar att ta in nya märken.

Samma frågor – nya sortiment och märken – ställdes till leverantörerna och då blev svaret att 36 procent planerade nya sortiment men bara 23 procent planerade att börja jobba med nya varumärken. Tolkningen måste bli att flera varumärken planerar en breddning av sitt sortiment.

Vi frågade även butikerna vilka de ser som sina tuffaste konkurrenter. Denna fråga ställde vi även för två år sedan och har skett en del förändringar. Fortfarande är det en annan lokal sportbutik som är den hårdaste konkurrenten, 58 % av butikerna tycker det jämfört med 41 procent för två år sedan. På andra plats hamnar andra branscher med nästan samma siffra (37 %) som för två år sedan. På tredje plats hamnar e-handeln vars siffra ökat från 19 till 32 procent. En tredjedel av sportbutikerna känner alltså att e-handeln är en tuff konkurrent.

Det är en väldigt positiv känsla som sportbranschen har inför det nya året. Blir det bara hälften så bra som många tror blir det ett fantastiskt år. 2006 omsatte sportbranschen 16 miljarder kronor i Sverige. Kanske passerar vi 20 miljarder 2008.

Fotnot: Sportfack Radar är ingen absolut sanning. Antalet svar är relativt få men samtidigt tillräckligt för att undersökningen ska ha ett värde. Se vår Radar mer som en fingervisning som visar vartåt det blåser än som ett statistiskt faktum. Genom att göra samma undersökning år från år och jämföra svaren ökar dock sannolikheten i svaren.

Maximal framtidstro Maximal framtidstro Maximal framtidstro

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="4719" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]