Detaljhandelsindex november

November blev en bra månad för sportbranschen. Mätt i löpande priser ökade försäljningen i sport- och fritidshandeln med 10,6 procent jämfört med november 2006. I fasta, kalenderkorrigerade priser var ökningen 10,5 procent. Detaljhandeln som helhet uppmätte också en ökning. I löpande priser ökade försäljningen med 6,6 procent och i fasta priser var ökningen 5,7 procent.…

November blev en bra månad för sportbranschen. Mätt i löpande priser ökade försäljningen i sport- och fritidshandeln med 10,6 procent jämfört med november 2006. I fasta, kalenderkorrigerade priser var ökningen 10,5 procent.

Detaljhandeln som helhet uppmätte också en ökning. I löpande priser ökade försäljningen med 6,6 procent och i fasta priser var ökningen 5,7 procent. Ökningen drevs framförallt på av dagligvaruhandeln medan sällanköpshandeln, undantaget bland annat sportbranschen, hade en något långsam månad. Skor och beklädnad hörde till sorgebarnen.

Trots att december saknas innan 2007 års mätningar är kompletta konstaterar Handelns Utredningsinstitut (HUI) att detaljhandeln under 2007 uppfyllt förväntningarna och visat på ytterligare ett år av stark tillväxt. För innevarande år prognostiserar HUI en fortsatt stark utveckling med en tillväxt på omkring 5 procent.

Av: Magnus Reithner