Sveriges största handelsplatser

Kungens Kurva behåller sin ställning som Sveriges största handelsplats. När tidningen market i sitt ”Vem är vem”-nummer presenterar listan över de största handelsplatserna visar det sig att Kungens Kurva är nästan dubbelt så stor (4.785 Mkr) som tvåan Nordstan i Göteborg (2.400 Mkr). Trea är Barkarby i Stockholm, Väla Centrum utanför helsingborg är fyra och…

Kungens Kurva behåller sin ställning som Sveriges största handelsplats. När tidningen market i sitt ”Vem är vem”-nummer presenterar listan över de största handelsplatserna visar det sig att Kungens Kurva är nästan dubbelt så stor (4.785 Mkr) som tvåan Nordstan i Göteborg (2.400 Mkr). Trea är Barkarby i Stockholm, Väla Centrum utanför helsingborg är fyra och Kållered i Göteborg är femma.

De senaste tio åren har antalet köpcentra med en yta på minst 3.000 kvadratmeter ökat från 236 till 338 stycken. Antalet riktigt stora handelsplatser, minst 20.000 kvardatmeter, är nu uppe i 66.

Omsättningen för landets köpcentra har ökat explosionsartat. På tio år har den mer än fördubblats – från 61,5 miljarder kronor till 139,8 miljarder kronor. Allt detta enligt en kartläggning som gjorts av Centrumutveckling.

Alla dessa köpcentra tar en allt större del av den totala detaljhandelsomsättningen. År 1995 var köpcentrumens andel drygt 20 procent, nu är den uppe i en tredjedel. rent faktiskt innebär det att var tredje handelskrona hamnar i kassorna på köpcentrumena. Framgången för de stora handelsplatserna har en baksida och den är att centrumhandel på mindre orter får allt svårare att klara sig. Dagligvaruhandeln klarar sig fortfarande bra på mindre orter eftersom folk inte gärna vill åka långväga för att handla mat. Sällanköpshandel, däribland sport och konfektion, har betydligt svårare att locka kunder eftersom köpcentra lockar kunder inom ett ganska vitt område.

Av: Martin Willners