Nike tar ansvar för miljö och arbetsförhållanden

Nike har tagit fram en långsiktig plan för att bli ett föredöme vad det gäller arbetsförhållanden och inverkan på miljön. Som ett direkt resultat av denna nya plan har de beslutat att byta tillverkara av deras fotbollar. Den tidigare tillverkaren, Saga, följde inte Nikes krav på att tillverkning inte fick ske i hemmen (läs barnarbete).…

Nike har tagit fram en långsiktig plan för att bli ett föredöme vad det gäller arbetsförhållanden och inverkan på miljön. Som ett direkt resultat av denna nya plan har de beslutat att byta tillverkara av deras fotbollar. Den tidigare tillverkaren, Saga, följde inte Nikes krav på att tillverkning inte fick ske i hemmen (läs barnarbete). Nike har istället valt Silver Star, också från pakistan, som ny tillverkare av bollar och all deras produktion sker i fabrikslokalerna vilket gör att Nike kan få kontroll över produktionen. Silver Star beräknas inte kunna komma upp i Sagas produktion av 100.000 bollar per månad, så företaget räknar med viss brist på fotbollar till dess att den nya tillverkaren fått upp farten.

Ett annat sätt att förbättra arbetsmiljön sker genom att Nike kommer att sätta upp regler avseende hur långa arbetsdagar och övertid som anställda hos deras tillverkare får jobba. Nike ska också trycka på sina tillverkare för att få fabrikerna mer effektiva och de basparingar som kommer av det ska till stor del tillfalla de anställda i form av högre minimilöner.

Idag jobbar ungefär 772.000 personer med att tillverka Nikeprodukter. De allra flesta av dessa verkar i Asien. För konfektion ser produktionsfördelningen ut så här: USA 9 %, Europa 7 %, Norra Asien 36 procent och södra Asien 48 %. För skor är siffrorna: USA 3 %, Europa 1 %, Norra Asien 70 procent och södra Asien 26 %

Vidare lovarNike att all deras produktion, deras frakter och resor samt driften av de egna butikerna ska bli klimatneutrala. De kommer alltså att köpa utsläppsrätter i proportion till deras påverkan för att inte öka belastningen på miljön.

Ett annat sätt att minska miljöpåverkan är att redan från början designa skor och kläder så att spillet minimeras och använda material och lim som inte är så skadliga för miljön.

Av: Martin Willners