Detaljhandelsindex april – fortsatt uppåt

Sportbranschens framgångsrika vår fortsätter. Men det blev inte samma makalösa tillväxt som under mars månad. Enligt detaljhandelsindex för april månad ökade försäljningen med 4,8 procent mätt i löpande priser jämfört med samma månad förra året. Mätt i fasta priser och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppgick ökningen till 5,5 procent. Det innebär att sporthandeln…

Sportbranschens framgångsrika vår fortsätter. Men det blev inte samma makalösa tillväxt som under mars månad. Enligt detaljhandelsindex för april månad ökade försäljningen med 4,8 procent mätt i löpande priser jämfört med samma månad förra året. Mätt i fasta priser och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppgick ökningen till 5,5 procent.

Det innebär att sporthandeln visade något lägre siffror än detaljhandeln som helhet. Tillväxten i löpande priser stannade på 7,1 procent medan tillväxten mätt i kalenderkorrigerade fasta priser stannade på 6,5 procent.

Enligt Handelns Utredningsinstitut indikerar vårens siffror att 2007 blir ett år av historiskt mycket stark tillväxt för detaljhandeln.

Av: Magnus Reithner