E-handeln lyfter

Det går bra för e-handeln i Sverige. Under årets första kvartal steg omsättningen med 28 procent enligt HUI:s och Postens e-barometer. Fortsätter ökningen i samma takt under resten av året torde omsättningen för helåret stanna på omkring 15 miljarder kronor. Det skulle i sin tur innebära att e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar från övrig detaljhandel.…

Det går bra för e-handeln i Sverige. Under årets första kvartal steg omsättningen med 28 procent enligt HUI:s och Postens e-barometer. Fortsätter ökningen i samma takt under resten av året torde omsättningen för helåret stanna på omkring 15 miljarder kronor.

Det skulle i sin tur innebära att e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar från övrig detaljhandel. Under 2006 uppgick e-handelns omsättning till 11,8 miljarder kronor vilket motsvarar en marknadsandel om 2,5 procent.

Parat med omsättningsökningen är optimismen hos e-handlarna fortsatt god. Sextio procent bedömer att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Positiva är även kunderna. Åttiotre procent av de tillfrågade planerade att handla på internet inom det närmaste halvåret.

Av: Magnus Reithner