Bra fart på Lotto

Italienska Lotto hade ett bra 2006. Omsättningen steg med åtta procent till 2,5 miljarder kronor. Italien är den enskilt största marknaden med 25 procent av omsättningen, men resten av Europa går riktigt bra och står nu för 43 procent av omsättningen. Uppdelat på kategorier står konfektion för 51 procent, skor för 43 procent och tillbehör…

Italienska Lotto hade ett bra 2006. Omsättningen steg med åtta procent till 2,5 miljarder kronor. Italien är den enskilt största marknaden med 25 procent av omsättningen, men resten av Europa går riktigt bra och står nu för 43 procent av omsättningen. Uppdelat på kategorier står konfektion för 51 procent, skor för 43 procent och tillbehör för sex procent.

Av: Martin Willners