Detaljhandelsindex – ännu en bra månad

Februari månads starka tillväxt i sporthandeln följdes upp av ännu starkare siffror i mars månad. Mätt i löpande priser ökade försäljningen i sporthandeln med 17,5 procent jämfört med mars förra året. I fasta priser och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 22,2 procent. Detaljhandeln som helhet visade upp en tillväxt på…

Februari månads starka tillväxt i sporthandeln följdes upp av ännu starkare siffror i mars månad. Mätt i löpande priser ökade försäljningen i sporthandeln med 17,5 procent jämfört med mars förra året. I fasta priser och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 22,2 procent.

Detaljhandeln som helhet visade upp en tillväxt på 8,6 procent mätt i löpande priser för mars månad. Det innebär att årets första kvartal gav en tillväxt om 6,8 procent jämfört med första kvartalet förra året. Handelns Utredningsinstitut bedömmer därför att prognosen för detaljhandelsförsäljningen för helåret 2007 sannolikt behöver skrivas upp.

Av: Magnus Reithner