Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen

Björn Borg AB har tagit klivet upp på Stockholmsbörsens nordiska lista. Bolaget var tidigare noterat på First North men från och med 7 maj ligger aktierna alltså på nordiska listan. Handelspostens storlek har fastställts till 100 aktier och någon emission av nya aktier kommer inte att ske i samband med noteringen. Björn Borg har under…

Björn Borg AB har tagit klivet upp på Stockholmsbörsens nordiska lista. Bolaget var tidigare noterat på First North men från och med 7 maj ligger aktierna alltså på nordiska listan. Handelspostens storlek har fastställts till 100 aktier och någon emission av nya aktier kommer inte att ske i samband med noteringen.

Björn Borg har under de senaste åren vuxit kraftigt och omsätter i dagsläget 325 miljoner kronor. Enligt bolaget har börsnoteringen stärkt förutsättningarna för varumärket att expandera ytterligare och nya finansiella mål har därmed satts upp. Bland annat siktar Björn Borg på att omsättningstillväxten för koncernen ska vara minst 20 procent årligen under perioden 2007-2009.

Av: Magnus Reithner

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="4184" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]