Sporthandeln vinnare i februariförsäljningen

Detaljhandeln fortsätter att leverera starka tillväxttal. Det visade rapporter från HUI och SCB. Försäljningsökningen i februari uppgick till 6,1 procent. Mest ökade försäljningen i sällanköpshandeln där uppgången var 7,2 procent. Ökningen i dagligvaruhandeln landade på goda men försiktigare 4,7 procent. Kul för sportbranschen var att man blev bäst i klassen. Med en snöig februarimånad blev…

Detaljhandeln fortsätter att leverera starka tillväxttal. Det visade rapporter från HUI och SCB. Försäljningsökningen i februari uppgick till 6,1 procent. Mest ökade försäljningen i sällanköpshandeln där uppgången var 7,2 procent. Ökningen i dagligvaruhandeln landade på goda men försiktigare 4,7 procent.

Kul för sportbranschen var att man blev bäst i klassen. Med en snöig februarimånad blev sporthandeln bästa enskilda bransch. För sporthandeln blev försäljningsökningen i februari starka 13,8 procent.

Av: Mattias Björklund