Team Sportia AB har inlett en företagsrekonstruktion

Team Sportia AB har inlett en företagsrekonstruktion

Publicerad

Team Sportia AB har ställt in sina betalningar och inlett en företagsrekonstruktion. Den bakomliggande orsaken är sviktande likviditet.

Team Sportia AB har hamnat i ekonomiskt trångmål. Igår lämnade bolaget in en ansökan om företagsrekonstruktion till Göteborgs tingsrätt som beviljades. I Team Sportia AB ingår åtta Team Sportia-butiker som bolaget äger och driver samt huvudkontoret i Mölnlycke. Rekonstruktionen omfattar alltså inte sportkedjans franchisebutiker.

I sin ansökan skriver Team Sportia AB att bolaget förra året drabbades av ett underskott på 27 miljoner kronor. Enligt bolaget är orsaken till underskottet "vikande försäljning i samband med det rådande konjunkturläget och därmed minskade intäkter i form av uteblivna funktionsersättningar från leverantörerna, kraftiga underskott i de centralt ägda butikerna (8 st.), stora nedskrivningar av varulagret p g a utebliven försäljning av vinterprodukter 2011 som bolaget tvingades realisera under 2012, ökade kostnader för lagerflytt, investeringar i ett nytt lagersystem samt ökade personalkostnader".

Trots ansträngningar för att förändra den ekonomiska situationen, bland annat genom personalnedskärningar och omförhandlade lokalkostnader, har Team Sportia AB inte lyckats förbättra sin likviditet. Bolaget har även brutit sina lånelöften till SEB med följden att banken sagt upp krediterna.

– Under de senaste månaderna har ledning och styrelse jobbat på alternativa lösningar för att hitta vägen ut men vi nådde inte ända fram, säger Lars Stenberg, styrelseordförande och tillförordnad vd för Team Sportia AB.

I rekonstruktionsansökan skriver Team Sportia AB att bolaget har upprättat en budget som visar att intäkterna täcker kostnaderna under rekonstruktionen. Under rekonstruktionstiden kommer bolaget att erlägga kontant eller förskottsvis betalning för de varor och tjänster som belöper på rekonstruktionstiden. Göteborgs tingsrätt har utsett Lars Lundberg vid Grönberg Gunnard Advokatbyrå KB till rekonstruktör. Borgenärssammanträde kommer att hållas i Göteborgs tingsrätt den 17:e juni.

Per den 23 maj uppgick leverantörsskulderna till knappt 42 miljoner kronor. Enligt Team Sportia AB finns det ägare som är villiga att skjuta till medel för genomförande av ett ackord gentemot fordringsägarna. Bolaget skriver i ansökan att vidare diskussioner förs med intressenter som har visat intresse att gå in och investera samt vidareutveckla verksamheten under 2013.

Lars Stenberg är övertygad om att det finns en framtid för Team Sportia i den svenska sportbranschen.

– Jag tror väldigt mycket på vår position på marknaden med ett tydligt fokus på sport som längd, cykel, löpning och cykel. Medan andra aktörer rör sig mer mot modesvängen ska vi ta sportpositionen på marknaden.

Enligt Lars Stenberg så kommer rekonstruktionen inte att påverka franchisetagarna i ett kort perspektiv.

– Lyckas rekonstruktionen så blir det business as usual. Det kommer säkert förekomma en del störningar när det gäller relationer vilket det alltid gör när det handlar om pengar men jag tror att vi kan komma väl rustade ur det här.

Team Sportia är landets tredje största sportkedja med 118 franchisebutiker, åtta centralägda butiker och ett 30-tal inköpsanslutna butiker. Förra året omsatte Team Sportia-kedjan 2,7 miljarder kronor.

Enligt gällande praxis ska Göteborgs tingsrätt när tre månader förflutit från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, besluta om företagsrekonstruktionen ska upphöra. Team Sportia AB har dock rätt att ansöka om en förlängning.

On
Off

10 kommentarer

Läs mer

  • Senaste
  • Mest läst
  • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av Sportfacks besökare

Ny landschef för Stadium utsedd

1 kommentar

Wayne: Åsa är helt enkelt fantastisk. Så stolt över min fd BC.

Artikelkommentarer

Nyhetsbrev

Få Sportfacks nyhetsbrev gratis varje vecka!Prenumerera på Sportfack
Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmont Publishing är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.egmontpublishing.se/.

Egmont Publishing Digital, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556647-1842