Tretorn tar stort kliv in i e-handeln

Svenska Tretorn har satt som mål att utveckla e-handeln till återförsäljare, konsumenter och marknadsplatser. Bland annat med hjälp av en rekrytering från Fjällräven.

Under 2019 satsar Tretorn på att öka sin digitala närvaro och stärka sin relation med konsumenten. För att nå ut skapar Tretorn ett helt nytt team och anställer tre medarbetare som ska arbeta med att lyfta varumärket på egna och externa digitala plattformar.
– Vårt primära syfte är att vi ska stärka vårt varumärke. Vi är idag starka inom återförsäljarledet och framförallt inom Norden. Men vi ser att vi behöver bli bättre på att kommunicera och berätta om vårt arv och vår historia. All data som en digital närvaro medför, kommer att gynna våra återförsäljare när vi tar tillvara på interaktionen mellan varumärke och konsument. Detta kommer på sikt att stärka både oss som varumärke och vår relation med återförsäljarna, säger Vasko Markovski, Ägare Tretorn Sweden AB. 
Tretorn har många år på nacken sedan starten 1891 och har genomgått många organisationsförändringar. Nu är de mitt uppe i ännu en. Det nya e-handelsteamet ska utveckla Tretorns hemsida, marknadsplatser och e-handeln.

Tretorn tar stort kliv in i e-handeln
Det nya E-handelsteamet David Anevik, Angelica Molin och William Solenberg.

En trio nya medarbetare kommer att axla ansvaret för den digitala utvecklingen. Angelica Molin, från Fjällräven, blir Head of e-commerce, William Solenberg från Eco by Naty blir operation manager E-com och David Anevik, som tidigare arbetat med att bygga upp Tretorns e-handelsplattform, kommer ansvara för E-sales.
Målet är att e-handeln till såväl återförsäljare som konsumenter samt marknadsplatser på sikt ska stå för 40 procent av den totala försäljningen.
– Vi märker av ett ökat intresse från konsumenter från starka marknader som Tyskland, England, Italien och Frankrike. Vi har på senare tid utvecklat och lokaliserat vår hemsida med olika språk samt betallösningar. Något vi kommer att utveckla än mer under 2019, fortsätter Vasko Markovski.