Privacy

 

Ägarinformation

Denna webbplats ägs och drivs av:

Egmont Publishing Digital AB
Pyramidvägen 7
169 91 Solna
Sverige
Telefon: 08-692 01 00

Cookies

På denna webbplats används cookies, du kan se till vilka ändamål nedan. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare så att din dator kan kännas igen vid återbesök. Inga personuppgifter sparas i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så länge sparas cookies
Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader (antalet kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Så här raderar du cookies
Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Så här slipper du cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Så används cookies på vår webbplats
Cookies (eller kakor, kakfiler) används till flera olika syften på vår webbplats:

 • Vi för statistik över antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in uppgifter om var användarna befinner sig geografiskt, vilken webbläsare som används etc. för att löpande kunna anpassa vårt innehåll. Till detta använder vi tjänsten Google Analytics. Du kan välja att inaktivera cookies från Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Realtids-statistik samlas in med hjälp av Chartbeat för att kunna anpassa vårt innehåll till det som är mest intressant.
 • Av tekniska skäl registrerar vi om användaren är inloggad i vårt webbadministrationssystem.
 • Vi använder Facebook Pixel för att kunna se statistik på trafik från webbplatsen till Facebook samt möjligheten att kunna rikta relevanta annonser till användare som har besökt webbplatsen. Läs mer om Facebook Pixel https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
 • Om du skickar in uppgifter via formulär eller quiz på webbplatsen så kan en cookie skapas för att kontrollera hur många gånger uppgifter skickas från samma enhet.
 • Om du deltar i tävlingar eller svarar på frågor kan en cookie skapas för att kontrollera att du har svarat eller deltagit.
 • För att annonssystemet ska kunna känna igen och segmentera besökare och presentera relevanta annonser.
 • Ibland används tredjepartscookies från andra företag för att göra trafikmätningar, göra marknadsundersökningar, underlätta annonshanteringen och förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

Allmänt

Egmont Holding AB, organisationsnummer 556082-2339, och dess dotterbolag Egmont Publishing AB, organisationsnummer 556046-9206, Egmont Publishing Subsidiary AB, organisationsnummer 556212-9329, samt Egmont Publishing Digital AB, organisationsnummer 556647-1842, (nedan "Egmont") respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda dina data.

I Egmonts policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du tecknar en prenumeration eller köper en produkt via post,  e-post eller på annat sätt, deltar i tävlingar, använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Egmont samt när du betalar för någon av dessa varor eller tjänster. Vår policy omfattar även dig som fått prenumeration eller produkt i gåva, där givaren lämnat dina personuppgifter till oss. Egmont är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Egmont inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, andra digitala adresser eller fysisk adress. Egmont kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Egmont registrerar personuppgifter i samband med:

a) När du tecknar eller betalar en prenumeration som administreras av Egmont.

b) När du köper eller betalar annan produkt som säljs av Egmont.

c) Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Egmont erbjuder.

d) Deltagande i tävlingar som sker i Egmonts regi.

e) När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på våra webbplatser.

f) Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor som återfinns på www.dintidning.se.

g) Om du kontaktar oss via brev, e-post, telefon, våra webbplatser och sociala medier.

h) Om du anmäler dig till något av Egmonts nyhetsbrev.

i) Ditt besök på våra webbplatser och appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information  
Egmont behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Egmont samt skicka eventuella tävlingsvinster;

b) Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt, t.ex. en tidskrift;

c) Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

d) För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;

e) För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;

f) För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och appar utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

g) Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster;

h) För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en kundrelation med oss;

i) För att kontakta dig via app, SMS, e-post, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

j) För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;

k) För att hjälpa oss att utveckla våra webbplatser och appar att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Egmont genom att anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

l) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut   
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Egmont samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Egmont kan komma att dela med sig av dina uppgifter till våra samarbetspartners. Dessa samarbetspartners återfinns inom följande områden, vilka på ett naturligt sätt relaterar till våra egna produkter:

 • Tidningar
 • Böcker
 • Film
 • Spel, pussel, leksaker
 • Mode och skönhet
 • Sport och fritid
 • Heminredning
 • Hälsa
 • Mat och dryck
 • Djur och natur
 • Motor

Om cookies
När du använder våra webbplatser och appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 
I och med att du lämnar uppgifter till Egmont ger du din tillåtelse till att Egmont registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Egmont att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Egmont använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Egmont kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss, dvs så länge vi utför leveranser eller mottager betalningar, samt ytterligare en tid för marknadsföringssyfte eller särskilda lagkrav. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det så krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Egmont kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Egmont eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Egmont.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Egmont saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Egmont ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Kontaktformulär: www.egmontpublishing.se/personuppgifter

Per post:
Personuppgiftsansvarig
Egmont Publishing AB
205 07 Malmö

Telefonnummer växel: 040-693 94 00
Telefonnummer Kundservice: 040-400 222

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-21

Läs mer

 • Senaste
 • Mest läst
 • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av Sportfacks besökare

Lager 157 knaprar på outdoorkakan

16 kommentarer

Sportfan: @spisen, om nu S.Palm är så duktig som du antyder, är de väl inga problem att de görs en undersökning som bekräftar de du skriver, och då slipper vi alla spekulationer. De du upplever som apati, de...

Nyhetsbrev

Få Sportfacks nyhetsbrev gratis varje vecka!Artikelkommentarer

Prenumerera på Sportfack
Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmont Publishing är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.egmontpublishing.se/.

Egmont Publishing Digital, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556647-1842